Doanh nghiệp

Lãi sau thuế quý I Đạm Phú Mỹ giảm 75% xuống 41 tỉ đồng

07:55 | 22/04/2019

Chia sẻ

Kết thúc quý I/2019, Đạm Phú Mỹ ghi nhận doanh thu thuần 1.314 tỉ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 40,7 tỉ đồng, giảm 75%.

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Đạm Phú Mỹ - Mã: DPM) cho biết, trong quý do nhà máy trong thời gian bảo dưỡng nên chi phí quản lý, bán hàng giảm mạnh. Theo đó, tại công ty mẹ, chi phí quản lý giảm 31%, chi phí bán hàng giảm gần 36%, mức giảm sâu hơn so với mức giảm doanh thu 31,4%.

Tuy nhiên, do tốc độ giảm của giá vốn thấp hơn tốc độ giảm của doanh thu thuần đồng thời chi phí tài chính tăng mạnh từ 499 triệu đồng từ 27,4 tỉ đồng khiến lãi sau thuế chỉ đạt 40,7 tỉ đồng, giảm 75% so với cùng kỳ.

Đạm Phú Mỹ cho biết, nhà máy Đạm Phú Mỹ được thực hiện bảo dưỡng trong gần 3 tháng đầu năm 2019 là thời điểm thấp vụ cũng giúp giảm ảnh hưởng của hoạt động bảo dưỡng đến doanh thu và lợi nhuận trong năm.

Năm 2019, Đạm Phú Mỹ dự kiến tình hình sẽ có nhiều khó khăn do giá nguyên liệu đầu vào tiếp tục tăng, nhà máy tạm dừng để bảo dưỡng lâu hơn dự kiến ban đầu.

Để đảm bảo mức chia cổ tức vẫn là 10% như năm 2018, công ty đặt mục tiêu tiết giảm mạnh chi phí quản lý bán hàng, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành so với các năm trước.

Kết thúc năm 2018, Đạm Phú Mỹ đạt doanh thu 9.439 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 871 tỉ đồng, đều vượt kế hoạch đã điều chỉnh.

Thu Hoài