Doanh nghiệp

Giá bán phân bón thấp, lãi 9 tháng của Đạm Phú Mỹ giảm 74%

10:58 | 23/10/2019

Chia sẻ

Theo lí giải từ công ty, yếu tố mùa vụ và giá bán phân bón giảm là hai nguyên nhân chính khiến lợi nhuận sụt giảm.
đạm

Trong quí III, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Đạm Phú Mỹ - Mã: DPM) đạt doanh thu thuần 1.893 tỉ đồng, giảm 14% so với cùng kì. Biên lợi nhuận gộp cũng giảm từ 22,3% xuống còn 16,6%.

Dù cắt giảm cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ Đạm Phú Mỹ vẫn giảm 61%, chỉ đạt 61 tỉ đồng.

Lý giải về kết quả kinh doanh sụt giảm, Đạm Phú Mỹ nói do tính chất mùa vụ nên sản lượng quí III năm nay giảm so với năm ngoái, ngoài ra giá bán cũng không cao bằng. 

Số liệu từ tổng cục thống kê 9 tháng đầu năm cho thấy, ngành nông nghiệp mà cụ thể là trồng lúa bị ảnh hưởng nhất định đến năng suất và sản lượng do hiện tượng khí hậu El Nino khiến cho hạn hán kéo dài.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Đạm Phú Mỹ đạt doanh thu thuần 5.399 tỉ đồng, giảm 23% và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 144 tỉ đồng, giảm 74% so với cùng kì. 

Tổng tài sản của Đạm Phú Mỹ tại thời điểm 30/9/2019 hơn 11.000 tỉ đồng, không thay đổi nhiều so với đầu năm. Trong đó riêng giá trị tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn 3.265 tỉ đồng, chiếm gần 30% tổng tài sản. Tồn kho vẫn giữ ở mức trên 1.600 tỉ đồng. 

Nợ phải trả cuối kì 3.100 tỉ đồng, trong đó nợ vay 1.235 tỉ đồng, chủ yếu là nợ dài hạn. 

Đông A