Tài chính

Bức tranh toàn cảnh hoạt động các doanh nghiệp bảo hiểm 9 tháng đầu năm

18:44 | 20/11/2019

Chia sẻ

Trong 9 tháng đầu năm 2019, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm đều ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với lợi nhuận 9 doanh nghiệp lớn khảo sát tăng hơn 12% so với cùng kì năm trước.

Theo số liệu từ báo cáo tài chính quí III của 9 doanh nghiệp bảo hiểm, lợi nhuận sau thuế các công ty khảo sát đạt 2.471 tỉ đồng, tăng 12,4% so với 9 tháng 2018.

Trong đó, chỉ có Tổng công ty cổ phần Bảo Minh và Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) ghi nhận lãi sau thuế giảm lần lượt 19,1% và 7% xuống 165 tỉ đồng và 52 tỉ đồng.

Tính đến 30/9/2019, tổng tài sản của 9 công ty đạt gần 175.000 tỉ đồng, tăng 8,8% so với đầu năm. Đồng thời, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm đều ghi nhận tăng trưởng từ 0,1% đến 20,2%.

bh-9thang

Đvt: Tỉ đồng, Thu Hoài tổng hợp.

1. Bảo Việt tiếp tục dẫn đầu về lợi nhuận

Tập đoàn Bảo Việt  tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về lợi nhuận cũng như tổng tài sản. Cụ thể, 9 tháng đầu năm, Tập đoàn ghi nhận lãi sau thuế đạt 1.005 tỉ đồng, tăng 12,4% so với cùng kì, bằng 85,1% kế hoạch năm.

Trong kì, doanh thu phí bảo hiểm thuần của Tập đoàn tăng 15,3% trong khi chi phí bồi thường bảo hiểm gốc và chi trả đáo hạn tăng gần 24%. Lợi nhuận gộp của hoạt động bảo hiểm có bước cải thiện với âm 344 tỉ đồng, cùng kì năm trước là âm 2.420 tỉ đồng. Đây là nguyên nhân chính khiến tăng trưởng lợi nhuận cả tập đoàn khả quan trong 9 tháng đầu năm.

Lợi nhuận hoạt động tài chính giảm 31% với 4.184 tỉ đồng, lợi nhuận từ công ty liên kết và đơn vị đồng kiểm soát giảm 26,4% với gần 50 tỉ đồng, lợi nhuận khác giảm gần 17% với 12,7 tỉ đồng.

screen-shot-2019-10-31-at-154715-15725116541571644246216

Nguồn: DB tổng hợp từ BCTC Tập đoàn.

Tính đến 30/9, tổng tài sản hợp nhất đạt 121.829 tỉ đồng, tương đương hơn 5 tỉ USD, là công ty có tổng tài sản lớn nhất trong ngành bảo hiểm.

2. CTCP PVI

Tại CTCP PVI, 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty đạt 4.565 tỉ đồng, tăng 6,5% so với cùng kì. Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 31,7% lên 635 tỉ đồng

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của PVI đạt 22.717 tỉ đồng, tăng 15,6%. Đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 8.160 tỉ đồng, giảm nhẹ so với cùng kì, trong khi đó đầu tư tài chính dài hạn tăng mạnh từ 191 tỉ đồng lên 664 tỉ đồng.

pvi

Nguồn: Thu Hoài tổng hợp từ BCTC PVI (Đvt: tỉ đồng).

3. Công ty Bảo hiểm Agribank

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm của Bảo hiểm Agribank là hơn 208 tỷ đồng, tăng gần 68% so với cùng kì năm trước.

Tổng tài sản của công ty tăng 16% với 2.483 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn ở mức 1.858 tỉ đồng, tăng 18% nhưng khoản mục đầu tư tài chính dài hạn giảm hơn 27% xuống 44 tỉ đồng.

agribank

Nguồn: Thu Hoài tổng hợp từ BCTC Bảo hiểm Agribank (Đvt: tỉ đồng).

4. Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC)

BIC

Nguồn: Thu Hoài tổng hợp từ BCTC BIC (Đvt: tỉ đồng).

5. Tổng công ty Bảo hiểm Petrolimex (PJICO)

PIJCO

Nguồn: Thu Hoài tổng hợp từ BCTC PJICO (Đvt: tỉ đồng).

6. Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

bao-long

Nguồn: Thu Hoài tổng hợp từ BCTC Bảo Long (Đvt: tỉ đồng).

7. Tổng công ty cổ phần Bảo Minh

bao-minh

Nguồn: Thu Hoài tổng hợp từ BCTC Bảo Minh (Đvt: tỉ đồng).

8. Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI)

PTI

Nguồn: Thu Hoài tổng hợp từ BCTC PTI (Đvt: tỉ đồng).

9. Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không

Hang-khong

Nguồn: Thu Hoài tổng hợp từ BCTC Bảo hiểm Hàng không (Đvt: tỉ đồng).


Thu Hoài