Hàng hóa

CPTPP: Cam kết thuế quan của Peru đối với thủy sản Việt Nam

19:56 | 04/09/2020

Chia sẻ

Trong Hiệp định CPTPP, Peru cam kết xoá bỏ toàn bộ thuế quan đối với thuỷ sản Việt Nam ngay khi Hiệp định có hiệu lực.
CPTPP: Cam kết của Peru đối với thủy sản Việt Nam - Ảnh 1.

Đồ họa: TV

Hiện Peru chưa phê chuẩn CPTPP, vì vậy các cam kết này đều chưa có hiệu lực.

 Trước CPTPP, Peru và Việt Nam chưa có FTA chung nào, do đó thuỷ sản Việt Nam nhập khẩu vào Peru chịu thuế MFN mà Peru áp dụng chung cho tất cả nước thành viên WTO.

Mức thuế MFN trung bình năm 2018 mà Peru đang áp dụng đối với các nước WTO tương đối thấp:

0,12% đối với thuỷ sản tươi Chương 3

0% đối với chế phẩm thuỷ sản có mã HS. 16.04, 16.05

Do đó, CPTPP cũng mở thêm cơ hội cho thủy sản của Việt Nam sang thị trường này nhưng không đáng kể.

Ánh Dương