|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Coteccons báo lãi cao nhất 11 quý, lỗ chứng khoán hơn 15 tỷ đồng

07:46 | 31/10/2023
Chia sẻ
Chứng khoán kinh doanh cuối quý III của Coteccons bao gồm chứng chỉ quỹ ETF KIM Growth VN30 46 tỷ đồng, FPT 39 tỷ đồng, MWG 5 tỷ đồng và các công ty khác ghi nhận 149 tỷ đồng.

CTCP Xây dựng Coteccons (Mã: CTD) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I niên độ 2024 (1/7 - 30/9/2023), đồng thời là quý đầu tiên kể từ khi thay đổi niên độ tài chính.

Doanh thu trong kỳ đạt 4.124 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ niên độ trước (1/7 – 30/9/2022), hầu hết từ hợp đồng xây dựng. Lãi gộp đạt 100 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.

Doanh thu tài chính quý I đạt 101 tỷ đồng, tăng 22%. Nguồn thu tài chính tăng chủ yếu là lãi tiền gửi ngân hàng, lãi chậm thanh toán và lãi từ đầu tư chứng khoán.

Chi phí tài chính ghi nhận 32 tỷ đồng, giảm 27%, chủ yếu do giảm trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư.

Quý đầu niên độ, Coteccons báo lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 67 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 4 tỷ đồng. Đây là quý có lãi cao nhất trong 11 quý (kể từ quý I/2021).

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý I niên độ 2024. Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024. Đơn vị: Tỷ đồng.

Coteccons vừa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào giữa tháng 10. Kế hoạch niên độ tài chính 2024 (từ 1/7/2023 đến 30/6/2024) với 17.793 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế đạt 274 tỷ đồng. Sau quý đầu tiên, công ty thực hiện được 23% về doanh thu và 24% chỉ tiêu lãi sau thuế.

Coteccons có tổng tài sản 20.551 tỷ đồng tại 30/9, giảm 4% sau ba tháng. Hơn một nửa tài sản là khoản phải thu ngắn hạn, với 11.230 tỷ đồng, chủ yếu là từ khách hàng. Trong đó, doanh nghiệp đã phải trích lập dự phòng nợ xấu 1.195 tỷ.

Khoản đầu tư tài chính giảm 15% về 1.854 tỷ đồng tại cuối tháng 9. Trong đó bao gồm hơn 1.600 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, 237 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh.

Chi tiết hơn về danh mục đầu tư chứng khoán, công ty ghi nhận giá trị hợp lý khoản đầu tư chứng chỉ quỹ ETF KIM Growth VN30 46 tỷ đồng, CTCP FPT (Mã: FPT) 39 tỷ đồng, CTCP Thế Giới Di Động (Mã: MWG) 5 tỷ đồng và các công ty khác 149 tỷ đồng. Ngoài FPT, các khoản đầu tư khác đang lỗ, giá trị trích lập dự phòng tổng cộng hơn 15 tỷ đồng.

Thuyết minh chứng khoán kinh doanh tại 30/9. (Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024).

Xuân Nghĩa

Động lực cho 6 tháng cuối năm: Phải thoát khỏi 'kinh tế nhị nguyên', ưu tiên phát triển doanh nghiệp Việt
Nền kinh tế nửa đầu năm 2024 phục hồi không bằng phẳng, các doanh nghiệp lớn, FDI có xu hướng tốt lên nhưng doanh nghiệp nội lại gặp nhiều khó khăn khó khăn. Vì vậy, TS. Trần Đình Thiên cho rằng, về lâu dài ohải thoát khỏi cấu trúc kinh tế nhị nguyên, ưu tiên phát triển lực lượng doanh nghiệp Việt đúng hướng thị trường.