|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lãi suy giảm quý III, PV GAS vẫn vượt 38% mục tiêu lợi nhuận năm

06:00 | 31/10/2023
Chia sẻ
Quý III, lãi ròng PV GAS giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái song doanh nghiệp vẫn vượt 38% mục tiêu lợi nhuận năm sau 9 tháng.

Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS - Mã: GAS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, tại ngày 30/9, tổng tài sản của công ty đạt 84.639 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản (47%) tiếp tục là khoản tiền, tiền gửi ngân hàng với 39.761 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm, PV GAS nhận về hơn 1.571 tỷ đồng tiền lãi. 

Khoản chiếm tỷ trọng lớn tiếp theo là phải thu ngắn hạn với 16.197 tỷ đồng, bao gồm 11.784 tỷ đồng phải thu ngắn hạn từ khách hàng. Trong đó, PV GAS phải thu 3.516 tỷ đồng từ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power - Mã: POW) và 1.338 tỷ đồng từ Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ.

Tính đến cuối tháng 9, PV GAS trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi gần 954 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay cuối kỳ của PV GAS khoảng 6.191 tỷ đồng, chủ yếu là vay dài hạn từ các ngân hàng với 5.294 tỷ đồng. Trong đó, công ty có khoản vay ngoại tệ hơn 148 triệu USD. 

Chi phí lãi vay trong 9 tháng đầu năm nay của công ty là hơn 230 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với lãi tiền gửi ngân hàng.

Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ của PV GAS là 62.672 tỷ đồng bao gồm 14.309 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

PV GAS vượt 38% kế hoạch lợi nhuận 

Về tình hình kinh doanh quý III, PV GAS ghi nhận 22.126 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 9% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp giảm từ 18% xuống 17%.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 36% lên 594 tỷ đồng do lãi tiền gửi tăng. Trái lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 70% lên 336 tỷ đồng và chi phí bán hàng tăng 7% lên 662 tỷ đồng.

Kết quả, lãi ròng PV GAS đạt 2.377 tỷ đồng, giảm 22% so với quý II/2022. Theo công ty, lợi nhuận giảm là do giá dầu bình quân quý III/2023 (86,76 USD/thùng) giảm 14,1 USD/thùng so với quý III/2022 (100,85 USD/thùng), tương ứng giảm 24%.

 Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận 67.383 tỷ đồng doanh thu, giảm 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 9.017 tỷ đồng, lãi ròng 8.883 tỷ đồng, cùng giảm 23% so với 9 tháng đầu năm 2022.

Năm 2023, công ty lên kế hoạch 76.441 tỷ đồng doanh thu, 6.539 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế giảm lần lượt 24%, 57% so với cùng kỳ. Như vậy, sau ba quý, công ty đã thực hiện được 88% mục tiêu doanh thu, vượt 38% chỉ tiêu lợi nhuận.

Chốt phiên 30/10, cổ phiếu GAS dừng tại 76.600 đồng/cp, giảm khoảng 16% so với mức đỉnh hồi tháng 9.

Diễn biến giá cổ phiếu GAS từ đầu năm đến nay. (Nguồn: TradingView).

Lâm Anh