|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Petrolimex thực hiện 95% kế hoạch lợi nhuận cả năm

17:17 | 30/10/2023
Chia sẻ
Sau 9 tháng, doanh thu thuần của Petrolimex giảm 9% về 205.596 tỷ đồng, lợi nhuận ròng cổ đông công ty mẹ đạt 2.171 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ. Kết quả này đã giúp công ty vượt 8% chỉ tiêu doanh thu năm và thực hiện hơn 95% kế hoạch lợi nhuận.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, doanh thu thuần của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - Mã: PLX) đạt 72.414 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lãi gộp cải thiện từ 3,8% cùng kỳ lên 5,2% quý này.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 1.189 tỷ đồng, gấp 4,2 lần cùng kỳ, chủ yếu nhờ lãi bán các khoản đầu tư, lãi tiền gửi tiền cho vay và lãi chênh lệch tỷ giá. Trong khi đó, chi phí tài chính hơm 627 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ.

Trừ các chi phí hoạt động, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (lợi nhuận ròng) của Petrolimex đạt 738 tỷ đồng, gấp 7,4 lần quý III/2022.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần giảm 9% về 205.596 tỷ đồng, lợi nhuận ròng đạt 2.171 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ. Năm nay, Petrolimex đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 190.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.228 tỷ đồng. Như vậy kết thúc ba quý đầu năm, Petrolimex đã vượt 8% mục tiêu doanh thu và thực hiện hơn 95% kế hoạch lợi nhuận năm.

 Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính của công ty. 

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, tổng tài sản của Petrolimex đạt 81.876 tỷ, tăng 10% so với đầu năm và tăng khoảng 1.000 tỷ đồng trong quý III. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là khoản tiền, tiền gửi ngân hàng, chứng khoán kinh doanh và trái phiếu là 28.994 tỷ đồng, tăng 6% sau ba tháng.

Trong 9 tháng đầu năm nay, Petrolimex đã nhận về hơn 855 tỷ đồng lãi tiền gửi và lãi cho vay và 608 tỷ lãi từ chênh lệch tỷ giá. Trong khi đó, chi phí lãi vay là 689 tỷ và lỗ 646 tỷ từ chênh lệch tỷ giá.

Ngoài ra, doanh nghiệp ghi nhận đầu tư 1.816 tỷ đồng vào các công ty liên danh, liên kết và đơn vị khác, giảm 47% so với đầu năm và giảm 51% so với cuối quý II.

Cuối quý III, tổng nợ vay của Petrolimex khoảng 17.091 tỷ đồng, giảm 8% trong vòng ba tháng và chủ yếu là nợ vay ngắn hạn với 16.333 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã đi vay 64.784 tỷ đồng và trả nợ gốc vay gần 62.105 tỷ. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 28428 tỷ đồng, bao gồm 3.550 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Xét về dòng tiền, 9 tháng đầu năm, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty dương 4.174 tỷ đồng. Lưu tiền từ hoạt động đầu tư âm 8.714 tỷ đồng, dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 2.679 tỷ đồng giúp lưu chuyển tiền thuần trong kỳ dương 9.739 tỷ đồng. 

Minh Hằng