|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

CII vượt xa kế hoạch năm nhờ doanh thu đột biến từ kinh doanh bất động sản

13:28 | 30/01/2021
Chia sẻ
Mảng kinh doanh bất động sản có tỷ suất sinh lợi nhuận/doanh thu tốt hơn đã hoàn thành và được ghi nhận trong quý IV đã giúp CII lãi 293 tỷ đồng cả năm 2020, vượt xa kế hoạch lãi ròng 808 triệu đồng của công ty mẹ.
CII vượt xa kế hoạch năm nhờ doanh thu đột biến từ kinh doanh bất động sản - Ảnh 1.

CII đã được chấp thuận thu phí dự án BOT Xa lộ Hà Nội, tuyến đường huyết mạch kết nối cửa ngõ phía Đông của TP HCM với các tỉnh phía Bắc. (Ảnh: Minh Hằng).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Mã: CII), doanh thu thuần của công ty ghi nhận 2.430 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 77 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 240 tỷ đồng.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán tăng 839%, mức tăng mạnh hơn doanh thu thuần nên lợi nhuận gộp tăng 201%. Biên lợi nhuận gộp giảm về con số 15%.

Theo giải trình, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty tăng mạnh do một số công trình, dự án đầu tư có tỷ suất sinh lợi nhuận/doanh thu tốt hơn đã hoàn thành và được ghi nhận trong kỳ, cụ thể là mảng kinh doanh bất động sản.

Đồng thời, lợi nhuận trong hoạt động tài chính tăng mạnh chủ yếu do cùng kỳ năm trước ghi nhận chi phí mua lại trước hạn trái phiếu. Mặt khác, kỳ này tăng doanh thu từ lãi tiền gửi, tiền cho vay, lợi nhuận được chia từ hoạt động đầu tư cũng tăng lên.

CII vượt xa kế hoạch năm nhờ doanh thu đột biến từ kinh doanh bất động sản - Ảnh 2.

Nguồn: Tổng hợp BCTC của CII.

Lũy kế năm 2020, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của CII lần lượt đạt 5.379 tỷ đồng và 538 tỷ đồng, tương ứng tăng 197% và tăng 7% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ ghi nhận 293 tỷ đồng, tăng 66%. Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.155 đồng.

CII vượt xa kế hoạch năm nhờ doanh thu đột biến từ kinh doanh bất động sản - Ảnh 3.

Chi tiết cơ cấu doanh thu của CII. (Nguồn: BCTC của CII).

Năm 2020, CII lên kế hoạch doanh thu đạt 5.800 tỷ đồng và lợi nhuận cổ đông công ty mẹ 808 triệu đồng. Với kết quả này, CII đã thực hiện được 93% kế hoạch doanh thu và hoàn toàn vượt xa chỉ tiêu lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ.

Tổng tài sản của CII đến hết năm 2020 xấp xỉ 29.624 tỷ đồng, tương đương với ngày đầu năm. Trong đó, 439 tỷ đồng là tiền và tiền gửi dưới 3 tháng và không kỳ hạn, giảm 31% và chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng tài sản.

Tổng khoản phải thu khách hàng ngắn hạn và hàng tồn kho ghi nhận hơn 9.772 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm và chiếm 1/3 tổng tài sản.

Ở phần nguồn vốn, nợ phải trả của CII gần 21.715 tỷ đồng, tăng 1.135 tỷ đồng so với ngày đầu năm 2020 và chiếm 73% tổng nguồn vốn. Trong đó, tổng nợ đi vay của công ty tăng 2.734 tỷ đồng, ghi nhận hơn 16.585 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2020, tổng dư nợ trái phiếu của CII là 7.193 tỷ đồng trái phiếu còn lại là vay từ ngân hàng.

Minh Hằng