|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Chuyển tiền cho cổ đông để khuyến khích tham dự, ĐHĐCĐ lần 1 của CII vẫn bất thành

11:43 | 26/04/2023
Chia sẻ
Trước khoảng hai tuần diễn ra đại hội, để khuyến khích nhà đầu tư tham gia, CII đã thông báo tặng thêm phần quà tri ân nếu nhà đầu tư tham gia đại hội bằng cách gửi tin nhắn xác nhận. Tuy nhiên tới ngày tổ chức, ĐHĐCĐ lần 1 của CII vẫn không thành công vì chưa đủ tỷ lệ tham dự.

ĐHĐCĐ thường niên của CII sáng 26/4 diễn ra bất thành. (Ảnh: ML).

Sáng 26/4, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2022.

Tuy nhiên tính đến 9h14, tổng số cổ đông đến tham dự đại diện cho 45,6% vốn điều lệ. Tỷ lệ tham dự này không đạt điều kiện để có thể tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật, do đó, công ty đã hủy kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên lần 1. 

Sau 1h khai mạc Đại hội, ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) CII cho biết, nhóm cổ đông nước ngoài sở hữu 16 triệu cổ phiếu CII, cùng các quỹ ETF hầu hết đều không tham dự Đại hội.  Theo danh sách cổ đông của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán công bố lập tới ngày 3/4, cổ đông nước ngoài nắm gần 25,9 triệu cổ phiếu CII, chiếm 10,26% tổng số cổ phần đang lưu hành.

 Nguồn: Tổng hợp từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán. 

Năm ngoái, CII cũng bất thành trong việc tổ chức ĐHĐCĐ lần 1 do chỉ có 73 người tham dự, đại diện cho 58,5 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 23% vốn điều lệ công ty.

Do đó trong năm nay, trước khoảng hai tuần diễn ra đại hội, để khuyến khích nhà đầu tư tham gia, CII đã thông báo tặng thêm phần quà tri ân nếu nhà đầu tư tham gia đại hội bằng cách gửi tin nhắn xác nhận. Nếu cổ đông đã đăng ký nhận quà khi tham dự đại hội mà không tham dự, số cổ phần này được ủy quyền cho Trưởng Ban kiểm soát Công ty CII được thay cổ đông tham dự và bỏ phiếu.

Theo ghi nhận của phóng viên, những cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đã được chuyển 100.000 đồng về tài khoản ngân hàng nếu gửi tin nhắn xác nhận có mặt tại đại hội.

Phát hành tổng cộng 4.500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Bên cạnh mục tiêu kinh doanh năm 2023, HĐQT CII dự kiến trình cổ đông phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị 4.500 tỷ đồng.

Cụ thể công ty muốn phát hành 2 gói, gói thứ nhất phát hành các trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng giá trị hơn 2.522 tỷ đồng, giá phát hành tương đương với mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng/trái phiếu. Thời gian phát hành trong năm nay, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức cổ đông sở hữu cứ 10 cổ phiếu được quyền mua một trái phiếu.

Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, được trả lãi ba tháng một lần. Lãi suất áp dụng kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất áp dụng cố định là 10%/năm, những kỳ tiếp theo sẽ được áp dụng lãi suất thả nổi.

Theo CII, trong tổng số tiền thu được hơn 2.522 tỷ đồng, CII sẽ dùng tối đa 2.400 tỷ để góp vốn vào CTCP Đầu tư Xây dựng Xa lộ Hà Nội và/hoặc đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp do công ty này phát hành.

Số tiền còn lại sẽ dự kiến góp vốn hoặc đầu tư vào trái phiếu do Công ty TNHH MTV BOT Tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ, số tiền tối đa đầu tư là 1.200 tỷ đồng. 

Gói thứ hai, CII dự kiến phát hành hơn 1.977,7 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với giá phát hành bằng mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng/trái phiếu.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 20 : 1, tức cổ đông sở hữu cứ 20 cổ phiếu được quyền mua một trái phiếu. Thời gian phát hành không quá 24 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 phê chuẩn.

Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, cứ ba tháng tính lãi một lần. Trái phiếu cũng được áp dụng giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất áp dụng cố định là 10%/năm, những kỳ tiếp theo sẽ được áp dụng lãi suất thả nổi. 

Trong tổng số tiền dự kiến thu được hơn 1.977 tỷ đồng, CII sẽ dùng 500 tỷ đồng để thanh toán trái phiếu có mã CIIB2024009, 590 tỷ đồng để thanh toán trái phiếu có mã CIIB2124001. Đây là hai mã trái phiếu được phát hành lần lượt vào tháng 12/2020 và tháng 4/2021.

Đồng thời, CII dự kiến sử dụng số tiền đó góp vốn hoặc/và đầu tư trái phiếu do Công ty TNHH MTV BOT Tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ với số tiền tối đa là 1.200 tỷ đồng.

Theo CII, với việc huy động thành công hai đợt trái phiếu chuyển đổi này, công ty sẽ có dòng tiền đều đặn để trả cổ tức ba tháng/lần với tỷ lệ chi trả bình quần đạt hơn 15%/năm, thanh thoán lãi của các trái phiếu chuyển đổi và hoàn vốn gốc (nếu có) của các trái phiếu chuyển đổi.

Minh Hằng