|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

CII đề xuất tăng mức cổ tức lên 15% bằng tiền, dự kiến huy động 4.500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

07:55 | 04/04/2023
Chia sẻ
Theo CII, với việc huy động thành công trái phiếu chuyển đổi này, công ty sẽ có dòng tiền đều đặn để trả cổ tức ba tháng/lần với tỷ lệ chi trả bình quần đạt hơn 15%/năm, thanh thoán lãi của các trái phiếu chuyển đổi và hoàn vốn gốc (nếu có) của các trái phiếu chuyển đổi.

 Dự án thu phí BOT Xa lộ Hà Nội do CII làm chủ đầu tư. (Ảnh minh họa: Minh Hằng).

Ngày 3/4, Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) đã thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 từ 12% thành 15% bằng tiền mặt (1.500 đồng/cp). Kế hoạch này sẽ được trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới.

Năm ngoái, CII ghi nhận doanh thu đạt 5.756 tỷ đồng, gấp đôi so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt 896 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 242 tỷ đồng.

  Nguồn tư liệu: Tổng hợp từ BCTC đã kiểm toán của công ty. 

Phát hành tổng cộng 4.500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

HĐQT CII cũng dự kiến trình cổ đông phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị 4.500 tỷ đồng.

Cụ thể công ty muốn phát hành 2 gói, gói thứ nhất phát hành các trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng giá trị hơn 2.522 tỷ đồng, giá phát hành tương đương với mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng/trái phiếu. Thời gian phát hành trong năm nay, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức cổ đông sở hữu cứ 10 cổ phiếu được quyền mua một trái phiếu.

Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, được trả lãi ba tháng một lần. Lãi suất áp dụng kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất áp dụng cố định là 10%/năm, những kỳ tiếp theo sẽ được áp dụng lãi suất thả nổi.

Theo CII, trong tổng số tiền thu được hơn 2.522 tỷ đồng, CII sẽ dùng tối đa 2.400 tỷ để góp vốn vào CTCP Đầu tư Xây dựng Xa lộ Hà Nội và/hoặc đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp do công ty này phát hành.

Số tiền còn lại sẽ dự kiến góp vốn hoặc đầu tư vào trái phiếu do Công ty TNHH MTV BOT Tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ, số tiền tối đa đầu tư là 1.200 tỷ đồng. 

Gói thứ hai, CII dự kiến phát hành hơn 1.977,7 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với giá phát hành bằng mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng/trái phiếu.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 20 : 1, tức cổ đông sở hữu cứ 20 cổ phiếu được quyền mua một trái phiếu. Thời gian phát hành không quá 24 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 phê chuẩn.

Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, cứ ba tháng tính lãi một lần. Trái phiếu cũng được áp dụng giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất áp dụng cố định là 10%/năm, những kỳ tiếp theo sẽ được áp dụng lãi suất thả nổi. 

Trong tổng số tiền dự kiến thu được hơn 1.977 tỷ đồng, CII sẽ dùng 500 tỷ đồng để thanh toán trái phiếu có mã CIIB2024009, 590 tỷ đồng để thanh toán trái phiếu có mã CIIB2124001. Đây là hai mã trái phiếu được phát hành lần lượt vào tháng 12/2020 và tháng 4/2021.

Đồng thời, CII dự kiến sử dụng số tiền đó góp vốn hoặc/và đầu tư trái phiếu do Công ty TNHH MTV BOT Tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ với số tiền tối đa là 1.200 tỷ đồng.

Theo CII, với việc huy động thành công hai đợt trái phiếu chuyển đổi này, công ty sẽ có dòng tiền đều đặn để trả cổ tức ba tháng/lần với tỷ lệ chi trả bình quần đạt hơn 15%/năm, thanh thoán lãi của các trái phiếu chuyển đổi và hoàn vốn gốc (nếu có) của các trái phiếu chuyển đổi.

Điều chỉnh giá chuyển đổi trái phiếu

Theo CII, năm 2020, công ty đã phát hành trái phiếu chuyển đổi CII42013 cho cổ đông hiện hữu với giá chuyển đổi cơ sở ban đầu là 21.494 đồng.

Tuy nhiên thị trường chứng khoán có nhiều biến động theo chiều hướng xấu nên CII nhận định giá chuyển đổi này không còn phù hợp. Đồng thời CII cũng sắp trả cổ tức cho cổ đông, phát hành lượng lớn trái phiếu. Do đó HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua điều chỉnh giá chuyển đổi cho trái phiếu đổi. Cụ thể, giá chuyển đổi của trái phiếu mã CII42013 được áp dụng từ đợt 6 trở đi sẽ là 10.000 đồng/cổ phần phổ thông.

Minh Hằng

Khối ngoại bán ròng gần 1.690 tỷ đồng tuần VN-Index mất hơn 34 điểm, tâm điểm HPG, VIC, MWG
Trong tuần 18 – 22/9, nhóm nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng cả 5 phiên liên tiếp với giá trị 1.640 tỷ đồng trên HOSE. Trong đó, HPG, VIC và MWG là 3 cổ phiếu dẫn đầu nhóm bán ròng với giá trị lần lượt 578 tỷ đồng, 311 tỷ đồng và 142 tỷ đồng.