Chứng khoán

Chứng khoán MB lãi 6 tháng gấp đôi cùng kỳ

19:27 | 20/07/2021

Chia sẻ

Kết thúc nửa đầu năm 2021, Chứng khoán MB đã thực hiện 70% kế hoạch doanh thu và 60% mục tiêu lợi nhuận.

Mới đây, CTCP Chứng khoán MB (Mã: MBS) công bố kết quả kinh doanh quý II/2021 với tín hiệu khởi sắc cả về doanh thu và lợi nhuận.

Doanh thu hoạt động trong quý II tăng 124,7% so với cùng kỳ, đạt 643 tỷ đồng. Chi phí hoạt động cũng tăng gần 239% lên 334,1 tỷ đồng chủ yếu do khoản lỗ các tài sản tài chính FVTPL tăng mạnh gần 6,4 lần so với quý trước lên 158 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, MBS ghi nhận 165 tỷ đồng lãi trước thuế và 132 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 62% và 63% so với quý II/2020.

Theo giải trình của công ty, yếu tố thúc đẩy lợi nhuận trong quý II chủ yếu đến từ sự tăng trưởng doanh thu của các mảng kinh doanh cốt lõi.

Cụ thể, lãi từ bán tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của Chứng khoán MB đạt gần 212 tỷ đồng, gấp 4,3 lần cùng kỳ năm trước. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu cũng gấp đôi cùng kỳ, đạt gần 142 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu môi giới chứng khoán cũng tăng mạnh từ 80,7 tỷ đồng lên 222 tỷ đồng. Theo công bố gần đây của HOSE, thị phần môi giới nửa đầu năm 2021 của Chứng khoán MB đứng vị trí thứ 7 với 4,02%.

 - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2021 của Chứng khoán MB. (Nguồn: Thu Thảo tổng hợp).

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của MBS lần lượt đạt 1.044 tỷ đồng và 290 tỷ đồng, tương ứng tăng 200% và 115% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Năm 2021, Chứng khoán MB đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 480 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm, công ty chứng khoán đã thực hiện 70% kế hoạch doanh thu và 60% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Chứng khoán MB là 8.910 tỷ đồng, tăng 27% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, khoản cho vay kỹ quỹ đạt gần 4.283 đồng, tăng hơn 545 tỷ đồng so với hồi đầu kỳ.

Thu Thảo