Chứng khoán

Mirae Asset báo lãi trước thuế tăng 45% sau 6 tháng đầu năm

16:23 | 22/07/2021

Chia sẻ

Kết thúc quý II, doanh thu hoạt động của Chứng khoán Mirae Asset đạt 618 tỷ đồng, lãi trước thuế 215 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Mirae Asset báo lãi hơn 425 tỷ đồng, tăng trưởng 45% cùng kỳ năm 2020.

Mới đây, Chứng khoán Mirae Asset (MASVN) công bố kết quả kinh doanh quý II với doanh thu hoạt động đạt 618 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế cũng tăng trưởng nhẹ 18% lên mức 215 tỷ đồng. 

Mirae Asset báo lãi trước thuế tăng 45% sau 6 tháng đầu năm - Ảnh 1.

Nguồn: BCTC Mirae Asset.

Khoản thu lớn nhất đến từ lãi các khoản cho vay và phải thu với giá trị lên tới 297 tỷ đồng, chiếm tới 48% tổng doanh thu hoạt động trong quý. Mặt khác, doanh thu từ môi giới chứng khoán của Mirae Asset cũng chiếm tỷ trọng lớn, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ 2020 lên mức 230 tỷ đồng.

Doanh thu từ những mảng kinh doanh cốt lõi khác như lãi từ các tài sản ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), doanh thu bảo lãnh, lưu ký chứng khoán đều tăng trưởng nhẹ. Riêng lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) giảm 34%, chỉ đạt 28,1 tỷ đồng.

Mặc dù doanh thu tăng trưởng 81%, chi phí hoạt động của Mirae Asset ghi nhận mức tăng mạnh hơn lên đến gần 159%. Cụ thể đến từ lực tăng mạnh của chi phí môi giới từ 70 tỷ đồng lên gần 200 tỷ đồng. Lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ ghi nhận đạt 52,5 tỷ đồng cũng tăng 9 lần so với cùng kỳ 2020.

Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II,  tổng doanh thu ghi nhận đạt mức 1.140 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ năm trước. Mirae Asset báo lãi trước thuế 425,7 tỷ đồng, gấp gần 1,5 lần so với mức 293,2 tỷ đồng trong năm 2020. 

Tổng tài sản tại thời điểm cuối quý II tăng hơn 4.800 tỷ đồng lên mức 18.117 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền giảm từ 590 triệu đồng xuống còn 205 triệu đồng. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng từ 783 tỷ đồng lên 1.545 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng kỳ hạn gốc từ 3 tháng đến 1 năm và trên 1 năm.

Mirae Asset báo lãi trước thuế tăng 45% sau 6 tháng đầu năm - Ảnh 2.

Nguồn: BCTC Mirae Asset.

Các khoản cho vay tăng đáng kể từ 11.131 tỷ đồng ở đầu năm lên 15.111 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 36%. Trong đó, chủ yếu là dư nợ cho vay margin với 13.329 tỷ đồng, gấp 1,9 lần vốn chủ sở hữu.

Thảo Bùi