Chứng khoán

Chứng khoán SSI lãi kỷ lục hơn 1.200 tỷ đồng, bơm tiền cho vay margin lớn nhất thị trường

19:23 | 20/07/2021

Chia sẻ

Theo báo cáo vừa công bố, Chứng khoán SSI (công ty mẹ) lãi trước thuế 1.232 tỷ đồng 6 tháng đầu năm. Cho vay ký quỹ tính đến cuối tháng 6 là 15.539 tỷ đồng, cao nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chứng khoán SSI (Mã: SSI) vừa công bố báo cáo riêng quý II/2021 và 6 tháng đầu năm 2021. Theo báo cáo, doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý II/2021 đạt lần lượt 1.729 tỷ đồng và 704 tỷ đồng, tăng trưởng 31,6% và 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 623,5 tỷ đồng, tăng 3,3 lần so với quý II/2020. Hoạt động đầu tư tiếp tục có đóng góp cao trong cơ cấu tổng doanh thu, chiếm 33%, đạt 580 tỷ đồng. Doanh thu từ dịch vụ ngân hàng Đầu tư và một số hoạt động khác đạt 10,7 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, chứng khoán ghi nhận khoản doanh thu 3.198 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.232 tỷ đồng, tăng lần lượt 42,2% và 84% so với nửa đầu năm 2020.

Dự kiến lợi nhuận hợp nhất trước thuế cho 6 tháng đầu năm của SSI đạt 1.255 tỷ đồng. Với kết quả này, Chứng khoán SSI đã thực hiện 64% kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 6 tháng.

Tại ngày 30/6, Chứng khoán có tổng tài sản 41.538,3 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 11.095,9 tỷ đồng. Như vậy, SSI tiếp tục là công ty chứng khoán có quy mô tài sản lớn nhất thị trường.

Dư nợ cho vay ký quỹ (margin) tính đến cuối quý II đạt 15.539 tỷ đồng, tăng trưởng 72% so với đầu năm, cũng là mức kỷ lục đối với hoạt động cho vay ký quỹ của SSI. Với giá trị cho vay margin như thời điểm cuối quý II, Chứng khoán SSI đã vượt Mirae Asset và trở thành công ty cho vay margin lớn nhất thị trường.

Trong quý II, Chứng khoán SSI thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Sang quý III, Chứng khoán SSI lên kế hoạch phát hành trên 200 triệu cổ phiếu mới từ nguồn vốn chủ sở hữu, và chào bán tối đa hơn 109 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

Lợi Hoàng