|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán SHS lãi trước thuế 722 tỷ đồng, thực hiện 96% kế hoạch năm 2021 sau 6 tháng

19:25 | 20/07/2021
Chia sẻ
Sau 6 tháng, Chứng khoán SHS đạt tổng doanh thu hoạt động 1.187 tỷ đồng, gấp 1,5 lần cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 722 tỷ đồng, thực hiện 96% kế hoạch cả năm.

Sau 6 tháng, SHS thực hiện 96% kế hoạch lãi trước thuế cả năm 

Mới đây, Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (Mã: SHS) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với tổng doanh thu hoạt động đạt gần 595 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 384 tỷ đồng cũng tăng trưởng 1,5 lần so với cùng kỳ. 

Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội  - Ảnh 1.

Nguồn: BCTC Chứng khoán SHS.

Cụ thể, mảng đem lại doanh thu lớn nhất cho SHS đến từ lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt gần 253 tỷ đồng, tăng trưởng 41% so với cùng kỳ 2020. Tiếp đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 27 tỷ đồng lên mức 161,6 tỷ đồng, còn doanh thu môi giới chứng khoán tăng hơn 3,6 lần đạt giá trị 145 tỷ đồng.

Các hoạt động kinh doanh cốt lõi bao gồm tư vấn đầu tư, lưu ký, bảo lãnh và đại lý phát hành đều ghi nhận sự tăng trưởng. Riêng doanh thu từ hoạt động tài chính sụt giảm 86% so với cùng kỳ năm trước, từ 5,7 tỷ đồng giảm còn 0,7 tỷ đồng. 

Chi phí hoạt động cũng biến động cùng chiều, tăng từ 68 tỷ đồng lên mức 148 tỷ đồng, trong đó chủ yếu đến từ chi phí hoạt động môi giới và lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ. Cụ thể, chi phí hoạt động môi giới tăng 3,4 lần, lên mức 92,4 tỷ đồng, còn lỗ từ các tài sản tài chính cũng tăng 3,5 lần, đạt 29,4 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Chứng khoán SHS đạt tổng doanh thu hoạt động 1.187 tỷ đồng, với lãi trước thuế hơn 722 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần nửa đầu năm 2020. Như vậy, SHS đã thực hiện lần lượt 63% kế hoạch doanh thu và 96% mục tiêu lãi trước thuế đã đề ra tại Đại hội cổ đông thường niên 2021.

Cho vay margin 4.333 tỷ đồng

Tại thời điểm 30/6/2021, tổng giá trị tài sản của Chứng khoán SHS tăng hơn 2.800 tỷ đồng, lên mức 9.733 tỷ đồng, chủ yếu đến từ tăng các tài sản ngắn hạn. 

Cụ thể, các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) cũng tăng 3,14 lần, đạt 1.909 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản cho vay margin cuối quý II/2021 là 4.333 tỷ đồng

Chứng khoán SHS lãi trước thuế 722 tỷ đồng, thực hiện 96% kế hoạch năm 2021 sau 6 tháng - Ảnh 2.

Nguồn: BCTC Chứng khoán SHS.

Thảo Bùi

Vai trò công ty chứng khoán đang bị bỏ ngỏ khi cung cấp dịch vụ copy trade?
Giao dịch sao chép (copy trade) được kỳ vọng là giải pháp hữu ích với những nhà đầu tư, đặc biệt là người mới tham gia thị trường. Nhưng với những gì đang diễn ra hiện nay, vai trò của công ty chứng khoán vẫn là dấu hỏi.