|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

VNDirect vượt kế hoạch năm 2021 sau 6 tháng

08:14 | 20/07/2021
Chia sẻ
Trong quý II/2021, Chứng khoán VNDirect đạt lần lượt 1.091 tỷ đồng doanh thu và 490 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 166% và 283% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm, VNDirect đã hoàn thành 103% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Chứng khoán VNDirect vừa công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng vượt bậc. Cụ thể, doanh thu hoạt động và lợi nhuận trước thuế quý II lần lượt là 1.091 tỷ đồng và 490 tỷ đồng, tăng 166% và 283% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Kết quả kinh doanh khởi sắc đến từ diễn biến sôi động trên thị trường chứng khoán nửa kể từ đầu năm giúp VNDirect ghi nhận tăng trưởng ở nhiều mảng kinh doanh cốt lõi.

VNDirect hoàn thành 103% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm 2021 - Ảnh 1.

Nguồn: BCTC VNDirect.

Cụ thể, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt gần 328 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ 2020. Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán tăng vọt 242% lên mức 371 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu. Theo sau là lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng vọt lên 244 tỷ đồng trong quý II, gấp ba lần cùng kỳ.

Cùng chiều, VNDirect ghi nhận chi phí hoạt động trong quý II/2021 tăng thêm gấp 4 lần, lên 423 tỷ đồng. Trong đó, lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi lỗ cũng tăng vọt lên 141 tỷ đồng. Mặc dù vậy, doanh thu tăng trưởng mạnh mẽ vẫn giúp VNDirect tăng trưởng lợi nhuận trong quý II và trong nửa đầu năm 2021.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Chứng khoán VNDirect lãi trước thuế gần 1.136 tỷ đồng, gấp 4,7 lần nửa đầu năm 2020. Như vậy, VNDirect đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra tại Đại hội cổ đông thường niên 2021.

Thời điểm cuối tháng 6, tổng tài sản của VNDirect là 22.468 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với mức 14.958 tỷ đồng thời điểm đầu năm nay. 

Tổng tài sản tăng chủ yếu nhờ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ tăng mạnh từ 966 tỷ đồng cuối năm 2020 lên 1.766 tỷ đồng. Danh mục của VNDirect tại thời điểm 30/6/2021 gồm PTI, VHM, HPG, TCB, VIC, MWG. 

Trong đó, VNDirect ghi nhận lãi lớn từ danh mục, ngoại trừ VIC lỗ nhẹ 4%. Trong 6 tháng đầu năm, VNDirect đã giảm sở hữu HPG, TCB và tăng sở hữu tại hai cổ phiếu họ Vingroup là VHM, VIC cùng MWG.

VNDirect hoàn thành 103% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm 2021 - Ảnh 2.

Nguồn: BCTC VNDirect.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng tăng từ 3.265 tỷ đồng lên 5.666 tỷ đồng, trong đó có 5.541 tỷ đồng được dùng làm TSĐB cho các khoản vay của công ty.

Các khoản cho vay tăng gần gấp đôi từ 4.705 tỷ đồng lên 9.302 tỷ đồng, chủ yếu đển từ tăng trưởng dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán. 

Thảo Bùi

Khối ngoại đẩy mạnh mua ròng hơn 400 tỷ đồng phiên VN-Index hồi phục
Giao dịch trên HOSE, khối ngoại ghi nhận giao dịch mua ròng hơn 382 tỷ đồng, tương đương khối lượng gần 18,3 triệu đơn vị cổ phiếu.