|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán MB (MBS): Doanh thu môi giới gấp 2,8 lần cùng kỳ, lãi gấp gần 3 quý I/2020

14:57 | 20/04/2021
Chia sẻ
Mặc dù thị phần môi giới trên HOSE quý I/2021 của Chứng khoán MB giảm còn 4,07%, doanh thu môi giới trong kỳ vẫn tăng trưởng mạnh, gấp 2,8 lần cùng kỳ.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán diễn biến tích cực quý đầu năm, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (Mã: MBS) ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng ở hầu hết mảng.

Doanh thu hoạt động quý I/2021 đạt hơn 400,9 tỷ đồng, tăng 79,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi từ bán các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) gần 83,3 tỷ đồng, tăng 68,1%.

Các hoạt động đều đem lại doanh thu tăng trưởng với lãi từ khoản phải thu và cho vay hơn 117,7 tỷ đồng, tăng 63%, doanh thu môi giới chứng khoán ghi nhận 160 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý đầu năm, thị phần môi giới trên HOSE của MBS giảm còn 4,07%. Theo đó, công ty xếp ở vị trí thứ 7 trong Top công ty chứng khoán đứng đầu về thị phần môi giới cổ phiếu trên HOSE, xếp sau Mirae Asset (Việt Nam) với thị phần 4,41%.

Trong kỳ, chi phí hoạt động tăng 51,5% lên 178,2 tỷ đồng. Kết quả, Chứng khoán MB lãi trước thuế 125,1 tỷ đồng, gấp gần 3,8 lần cùng kỳ năm ngoái. Lãi sau thuế ghi nhận tăng 278% lên gần 100 tỷ đồng.

Năm 2021, Chứng khoán MB đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 480 tỷ đồng.

Nói về kế hoạch lợi nhuận 480 tỷ đồng năm nay, ông Trần Hải Hà, Tổng Giám đốc MBS cho rằng điều kiện thị trường chứng khoán Việt Nam tốt như dự báo, các hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty sẽ đạt được như kế hoạch. Cơ sở cho kế hoạch kinh doanh trên còn đến từ hoạt động môi giới, ngân hàng đầu tư (IB) và bán chéo sản phẩm tại MBBank.

Như vậy, kết thúc quý I, MBS tương ứng thực hiện 27% kế hoạch doanh thu và 26% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Chứng khoán MB lãi quý I gấp 2,8 lần cùng kỳ,  - Ảnh 1.

Nguồn: Thu Thảo tổng hợp từ BCTC quý I/2021 của Chứng khoán MB.

Tổng giá trị tài sản tính đến ngày 31/3 gần 7.939 tỷ đồng, tăng hơn 900 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền hơn 148 tỷ đồng, tăng 53%. Bên cạnh đó, tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 7% lên 1.582 tỷ đồng; các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng từ 740 tỷ lên 955 tỷ đồng.

Trong kỳ, các khoản cho vay gần 4.734 tỷ đồng, tăng gần 15% so với thời điểm đầu năm, trong đó cho vay ký quỹ (margin) đạt gần 4.073 tỷ đồng, tăng hơn 300 tỷ đồng.

Cơ cấu danh mục đầu tư của Chứng khoán MBS tính đến cuối quý I nghiêng về chứng chỉ tiền gửi (563 tỷ đồng) và cổ phiếu niêm yết (409 tỷ đồng). Trong đó các cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao nhất trong danh mục có HPG (100 tỷ đồng), STB (63,2 tỷ đồng), MWG (45,7 tỷ đồng)...

Bên phía nguồn vốn thay đổi nhiều nhất tại nợ phải trả ngắn hạn khi tăng hơn 17% lên 5.607 tỷ đồng với vay ngắn hạn từ 2.207 tỷ đồng lên 3.329 tỷ đồng.

 Trong đó, khoản vay ngắn hạn từ các tổ chức tín dụng tính đến cuối quý I của Chứng khoán MB tăng thêm hơn 600 tỷ đồng, vay ngắn hạn cá nhân 500 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước không xuất hiện khoản này.

Thu Thảo

Nvidia - Công ty sản xuất chip lớn nhất thế giới muốn lập cứ điểm tại Việt Nam
Chủ tịch Nvidia cho biết Tập đoàn đã đầu tư khoảng 250 triệu USD vào Việt Nam, xác định Việt Nam là thị trường quan trọng. Ông khẳng định Nvidia mong muốn thiết lập một trung tâm, cứ điểm tại Việt Nam để thu hút nhân tài trên khắp thế giới.