Tài chính

Cập nhật lãi suất ngân hàng OceanBank tháng 10/2021

21:56 | 01/10/2021

Chia sẻ

Trong tháng này, ngân hàng OceanBank vẫn giữ nguyên phạm vi lãi suất tiền gửi đã áp dụng trước đó. Mức cao nhất hiện là 6,6%/năm áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền có kỳ hạn 18 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng cá nhân

Theo ghi nhận vào đầu tháng 10, lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân của Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Đại Dương (OceanBank) vẫn được giữ nguyên trong khoảng 3,3 - 6,6%/năm.

Trong đó, lãi suất dành cho kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng lần lượt là 3,3%/năm và 3,4%/năm, kỳ hạn 3 - 5 tháng cùng chung mức 3,5%/năm. Tiếp đến, hai kỳ hạn 6 tháng và 7 tháng tiếp tục được ngân hàng quy định với cùng mức lãi suất là 5,3%/năm, hai kỳ hạn 8 tháng và 9 tháng là 5,4%/năm.

Cập nhật lãi suất ngân hàng OceanBank tháng 10/2021 - Ảnh 1.

Nguồn: OceanBank

Đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn 10 tháng và 11 tháng, ngân hàng hiện quy định mức lãi suất tiết kiệm tương ứng là 5,5%/năm và 5,8%/năm. Trường hợp chọn gửi tiền tại kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất cũ là 6,1%/năm. Tương tự, kỳ hạn 15 tháng vẫn được ngân hàng ấn định với mức lãi suất là 6,25%/năm.

Hiện tại, lãi suất ngân hàng OceanBank cao nhất là 6,6%/năm, được huy động cho các kỳ hạn dài ngày, gồm 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng.

Tương tự như hình thức gửi tiền tại quầy, OceanBank cũng triển khai lãi suất trong khoảng 3,3 - 6,6%/năm dành cho khách hàng gửi tiền thông qua kênh online với kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Bên cạnh các kỳ hạn nêu trên, khách hàng có nhu cầu gửi tiền không kỳ hạn hoặc từ 1 tuần đến 3 tuần tại OceanBank sẽ nhận mức lãi suất là 0,2%/năm, không đổi so với tháng trước.

THỜI HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

Lãi suất cuối kỳ

Tại quầy

Online

Không kỳ hạn

0,20

0,20

1 tuần

0,20

0,20

2 tuần

0,20

0,20

3 tuần

0,20

0,20

01 tháng

3,30

3,30

02 tháng

3,40

3,40

03 tháng

3,50

3,50

04 tháng

3,50

3,50

05 tháng

3,50

3,50

06 tháng

5,30

5,30

07 tháng

5,30

5,30

08 tháng

5,40

5,40

09 tháng

5,40

5,40

10 tháng

5,50

5,50

11 tháng

5,80

5,80

12 tháng

6,10

6,10

13 tháng

6,10

6,10

15 tháng

6,25

6,25

18 tháng

6,60

6,60

24 tháng

6,60

6,60

36 tháng

6,60

6,60

Nguồn: OceanBank

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

Trong tháng 10 này, lãi suất ngân hàng áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp vẫn ổn định trong khoảng 2,8 - 4,6%/năm, áp dụng cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 1 - 24 tháng. Trong đó, mức lãi suất cao nhất là 4,6%/năm tiếp tục được triển khai cho hai kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng.

Trường hợp chọn các phương thức lĩnh lãi khác, khách hàng doanh nghiệp sẽ nhận các khoản lãi suất cụ thể như sau: 2,72 - 4,39%/năm (lĩnh lãi đầu kỳ), 2,79 - 4,5%/năm (lĩnh lãi hàng tháng) và 4,42 - 4,52%/năm (lĩnh lãi hàng quý). Trong đó, phương thức thức lĩnh lãi hàng quý chỉ dành cho doanh nghiệp gửi tiền với kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng.

Đối với các khoản tiền gửi Over Night hoặc trong thời gian ngắn từ 1 tuần đến 3 tuần, OceanBank hiện huy động lãi suất trong khoảng 0,1 - 0,15%/năm, chỉ áp dụng cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

KỲ HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

VNĐ

Lĩnh lãi cuối kỳ

Lĩnh lãi đầu kỳ

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi hàng quý

TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng.

0,10

 

 

 

Over Night

0,10

 

 

 

1 tuần

0,15

 

 

 

2 tuần

0,15

 

 

 

3 tuần

0,15

 

 

 

01 tháng

2,80

2,72

 

 

02 tháng

2,80

2,72

2,79

 

03 tháng

3,00

2,91

2,99

 

04 tháng

3,00

2,91

2,98

 

05 tháng

3,00

2,91

2,98

 

06 tháng

3,50

3,38

3,47

 

07 tháng

3,50

3,38

3,47

 

08 tháng

3,50

3,38

3,46

 

09 tháng

3,60

3,47

3,55

 

10 tháng

3,60

3,47

3,55

 

11 tháng

3,60

3,47

3,54

 

12 tháng

4,60

4,39

4,50

4,52

24 tháng

4,60

4,39

4,40

4,42

Nguồn: OceanBank

Thảo Vy