Tài chính

Lãi suất ngân hàng Agribank cao nhất tháng 10/2021 là bao nhiêu?

15:51 | 01/10/2021

Chia sẻ

Lãi suất ngân hàng Agribank cao nhất trong tháng 10 là 5,5%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi của khách hàng cá nhân có kỳ hạn từ 12 tháng đến 24 tháng, lãi trả cuối kỳ.

Bước sang tháng 10, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất huy động dành cho cả hai phân khúc khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi dưới hình thức lĩnh lãi cuối kỳ dành cho phân khúc khách hàng cá nhân vẫn nằm trong khoảng từ 3,1%/năm đến 5,5%/năm áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 24 tháng.

Theo đó, Agribank niêm yết cùng mức lãi suất tiết kiệm là 3,1%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng. Trong khi các kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng có lãi suất được triển khai ở mức là 3,4%/năm.

Khách hàng tiếp tục được hưởng cùng mức lãi suất là 4%/năm khi có các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng.

Ngoài ra từ kỳ hạn 12 tháng đến 24 tháng, lãi suất ngân hàng Agribank đồng loạt quy định ở mức cao nhất và không đổi so với trước là 5,5%/năm.

Riêng với hai loại tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi thanh toán, ngân hàng Agribank duy trì ấn định lãi suất chung không đổi là 0,1%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Agribank dành cho khách hàng cá nhân tháng 10/2021

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0,10%

1 Tháng

3,10%

2 Tháng

3,10%

3 Tháng

3,40%

4 Tháng

3,40%

5 Tháng

3,40%

6 Tháng

4,00%

7 Tháng

4,00%

8 Tháng

4,00%

9 Tháng

4,00%

10 Tháng

4,00%

11 Tháng

4,00%

12 Tháng

5,50%

13 Tháng

5,50%

15 Tháng

5,50%

18 Tháng

5,50%

24 Tháng

5,50%

Tiền gửi thanh toán

0,10%

Nguồn: Agribank.

Tại phân khúc khách hàng doanh nghiệp, Agribank cũng không thay đổi biểu lãi suất so với trước đây. Do đó, biểu lãi suất dành cho phân khúc khách hàng này vẫn có phạm vi từ 3%/năm - 4,8%/năm.

Cụ thể trong đó, lãi suất Agribank áp dụng cho kỳ hạn từ 1 tháng và 2 tháng là 3%/năm. Còn tiền gửi tại các kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng được quy định cùng mức là 3,3%/năm.

Trong khi đó đối với các kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng vẫn được duy trì lãi suất so với trước là 3,7%/năm.

Ngoài ra, lãi suất dành cho các kỳ hạn dài từ 12 tháng đến 24 tháng đồng loạt được niêm yết ở mức là 4,8%/năm.

Cũng tại biểu lãi suất dành cho khách hàng doanh nghiệp, hai loại tiền gửi là không kỳ hạn và tiền gửi thanh toán cũng được quy định ở mức không đổi so với hồi đầu tháng 9 là 0,2%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0,20%

1 Tháng

3,00%

2 Tháng

3,00%

3 Tháng

3,30%

4 Tháng

3,30%

5 Tháng

3,30%

6 Tháng

3,70%

7 Tháng

3,70%

8 Tháng

3,70%

9 Tháng

3,70%

10 Tháng

3,70%

11 Tháng

3,70%

12 Tháng

4,80%

13 Tháng

4,80%

15 Tháng

4,80%

18 Tháng

4,80%

24 Tháng

4,80%

Tiền gửi thanh toán

0,20%

Nguồn: Agribank.

Quỳnh Hương