Hàng hóa

Các qui định về tiêu chuẩn sản phẩm của Đan Mạch

19:08 | 20/04/2020

Chia sẻ

Nhãn CE là đảm bảo của nhà sản xuất hoặc của đại diện của nhà sản xuất ở châu Âu, là sản phẩm đó đã đạt những tiêu chuẩn theo qui định của EU. Với sản phẩm đã được dán nhãn CE và công bố của nhà sản xuất, sản phẩm có thể tự do lưu thông trong phạm vi EU.

An toàn sản phẩm

Nhà sản xuất và phân phối sản phẩm cho thị trường Đan Mạch phải đảm bảo những điều kiện như:

- Cung cấp sản phẩm tuân thủ các yêu cầu an toàn chung.

- Thông báo cho người tiêu dùng về những rủi ro mà sản phẩm có thể gây ra và bất kì biện pháp phòng ngừa cần thực hiện.

- Thông báo cho các cơ quan quốc gia có liên quan nếu phát hiện ra một sản phẩm nguy hiểm, đồng thời hợp tác với các cơ quan chức năng để bảo vệ người tiêu dùng.

Các quốc gia thành viên EU thực hiện giám sát thị trường và thực thi các qui tắc an toàn sản phẩm. EU có cơ chế cảnh báo nhanh RAPEX - giúp trao đổi thông tin nhanh chóng giữa các nước EU và Ủy ban châu Âu về các sản phẩm nguy hiểm.

Ngoài các qui tắc an toàn sản phẩm chung, EU còn có các qui tắc cụ thể áp dụng cho một số loại sản phẩm nhất định như hoá chất, dược phẩm và mĩ phẩm, máy móc, thiết bị, đồ chơi…

Các qui định đối với sản phẩm hoá chất:

Website: https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/chemical-products

Các qui định đối với dược phẩm và mỹ phẩm:

Website: https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/pharmaceutical-and-cosmetic-products

Các qui định đối với máy móc, thiết bị và một số sản phẩm khác:

Website: https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/machinery-and-technical-products

Tiêu chuẩn kĩ thuật

EU khuyến khích các nước thành viên áp dụng các tiêu chuẩn kĩ thuật hài hòa. Các tiêu chuẩn hài hòa được soạn thảo bởi ba cơ quan tiêu chuẩn hóa độc lập:

- Ủy ban Tiêu chuẩn châu Âu (CEN).

- Ủy ban Tiêu chuẩn điện tử châu Âu (CENELEC).

- Viện Tiêu chuẩn viễn thông châu Âu (ETSI).

Hiện tại, có 27 nghìn tiêu chuẩn áp dụng tại Đan Mạch. Trong đó, 98% là tiêu chuẩn quốc tế, và do đó chỉ có 2% là tiêu chuẩn quốc gia của Đan Mạch.

Có một số cơ quan có trách nhiệm kiểm tra các sản phẩm kĩ thuật được lưu thông trên thị trường Đan Mạch để đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn (sản phẩm công nghiệp, thiết bị y tế, thiết bị đầu cuối vô tuyến và viễn thông, phương tiện,...)

Ở Đan Mạch, các sản phẩm được kiểm tra và chứng nhận ở nước ngoài có thể vẫn bị kiểm tra và chứng nhận lại theo qui định của EU, vì EU có các qui định khác đối với bảo vệ sức khỏe và an toàn của người tiêu dùng cũng như môi trường. 

Các tiêu chuẩn của EU được xây dựng trong những năm gần đây, được áp dụng tại tất cả các nước thành viên EU và các nước thuộc Khu vực kinh tế châu Âu. Hệ thống tiêu chuẩn chung của các nước thành viên EU tạo điều kiện cho các sản phẩm xâm nhập thị trường của các nước này một cách thuận lợi.

Tổ chức cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn hàng đầu ở Đan Mạch là Tổ chức Tiêu chuẩn Đan Mạch. Đây là một tổ chức tư nhân, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, được công nhận là một tổ chức tiêu chuẩn quốc gia, nhiệm vụ của tổ chức này là cung cấp dịch vụ liên quan đến tiêu chuẩn hóa, chứng nhận và truyền đạt kiến thức về tiêu chuẩn.

Dán nhãn CE

Một số sản phẩm khi tiêu thụ tại thị trường Đan Mạch phải được dán nhãn CE. Chứng nhận CE Marking cho biết sản phẩm tuân theo pháp luật của EU và cho phép sản phẩm được lưu thông tự do trong thị trường châu Âu. 

Thông qua việc gắn dấu CE lên sản phẩm, và nhà sản xuất tuyên bố dựa trên trách nhiệm của họ rằng sản phẩm đó đáp ứng mọi yêu cầu về mặt pháp lí để có được tiêu chuẩn CE Marking.

Nhà sản xuất có sản phẩm thỏa mãn các qui định của EU, được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn chung của EU. Khi đó nhà sản xuất có thể đóng nhãn CE cho sản phẩm của mình và công bố sản phẩm của mình. 

Các qui định về tiêu chuẩn sản phẩm của Đan Mạch - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: nvclighting)

Các sản phẩm yêu cầu phải dán nhãn CE

- Máy móc công nghiệp.

- Thiết bị điện và điện tử bao gồm AC 50V~1.000V, DC 75V~1.500V.

- Thiết bị điện và điện tử.

- Thiết bị y tế.

- Thiết bị y tế cấy dưới da.

- Các thiết bị y tế ống nghiệm.

- Thang máy.

- Sản phẩm chống cháy nổ.

- Đồ chơi trẻ em.

- Thiết bị áp lực đơn.

- Thiết bị khí đốt.

- Thiết bị đầu cuối, truyền thông có dây và không dây.

- Thiết bị cân không tự động.

- Thiết bị bảo vệ cá nhân.

- Nồi hơi nước nóng.

- Vật liệu xây dựng.

- Cáp dùng cho giao thông vận tải cá nhân.

- Thiết bị áp lực.

- Các loại thuốc nổ dân dụng.

- Du thuyền.

- Dụng cụ đo lường.

- Thùng để đóng gói.

- Pháo hoa.

Việc dán nhãn CE lên sản phẩm cũng được EU qui định nghiêm ngặt. Với mỗi sản phẩm khác nhau qui định về việc dán nhãn cũng sẽ khác nhau. Một số qui định chung như sau:

- Kích thước của biểu tượng dấu “CE” khi tăng hay giảm thì tỉ lệ vẫn phải được giữ nguyên.

- Dấu “CE” được đặt theo chiều thẳng đứng và kích thước không được nhỏ hơn 5mm.

- Dấu “CE” phải đặt ở vị trí không bị các logo khác che khuất.

Đánh giá hợp chuẩn

Để quản lí hàng hàng hóa lưu thông trên thị trường, EU đã ban hành các qui định chung bắt buộc về an toàn, sức khỏe và môi trường cho từng nhóm sản phẩm như máy móc, đồ chơi, vật liệu xây dựng, bộ phận điện tử, thiết bị bảo vệ cá nhân, thiết bị cân nặng không tự động, thiết bị y tế, thiết bị khí, nồi hơi, thiết bị trạm truyền thanh và viễn thông… 

Các qui định này được công bố công khai. Mục đích ban hành các qui định chung này là thay thế các qui định khác nhau của các nước thành viên EU, bằng một hệ thống qui định chung của EU nhằm đảm bảo hàng hóa có thể tự do di chuyển trong phạm vi EU.

Qui trình đánh giá sự phù hợp bao gồm giai đoạn thiết kế sản phẩm, giai đoạn sản xuất, theo nhiều cách khác nhau: kiểm soát nội bộ sản xuất, đảm bảo chất lượng đầy đủ,...

Các thỏa thuận công nhận lẫn nhau tồn tại giữa EU và một số quốc gia ngoài EU có mức độ phát triển kĩ thuật tương đương, có cách tiếp cận tương thích để đánh giá sự phù hợp.

Phùng Nguyệt