Hàng hóa

Bộ Công Thương kiến nghị chưa thực hiện việc tạm dừng xuất khẩu gạo

21:04 | 24/03/2020

Chia sẻ

Bộ Công Thương cho biết việc tạm chưa thực hiện việc tạm dừng xuất khẩu gạo nhằm có thêm thời gian đánh giá lại sản lượng thực tế của vụ Đông Xuân, lượng hợp đồng xuất khẩu đã kí cũng như lượng tồn kho thực tế ở các doanh nghiệp.

Mới đây, Bộ Công Thương đã gửi công văn hoả tốc tới Thủ tướng về việc kiến nghị tạm ngừng thự hiện thông báo số 121 của Văn phòng Chính phủ liên quan đến vấn đề đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19

Theo đó, sau khi tiếp nhận phản ánh một số doanh nghiệp, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng cho phép tạm dừng việc thực hiện mục b và c khoản 2 của thông báo. 

Mục b ghi rõ: “Đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương tạm dừng xuất khẩu gạo đến hết tháng 5/2020 nhằm đảm bảo mục tiêu nguyên tắc điều hành xuất khẩu gạo, góp phần ổn định giá trong nước….”. 

Đối với mục c, thông báo chỉ rõ: “Bộ Tài chính Chỉ đạo Tổng cục Dữ trữ Nhà nước khẩn trương mua đủ số lượng lương thực theo kế hoạch được giao để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu đột xuất, cấp bách; chỉ đạo Tổng Cục Hải quan tạm dừng việc mở tờ khai hải quan xuất khẩu gạo từ 0h ngày 24/3/2020, đối với những lô hàng đã được đăng kí mở tờ khai hải quan trước 0h ngày 24/3 thì tiếp tục thực hiện".

Bộ Công Thương cho biết việc tạm dừng thực hiện hai mục này nhằm có thêm thời gian đánh giá lại sản lượng thực tế của vụ Đông Xuân, lượng hợp đồng xuất khẩu đã kí cũng như lượng tồn kho thực tế ở các doanh nghiệp. Việc mở tờ khai hải quan cho xuất khẩu gạo vẫn tiếp tục thực hiện bình thường. 

Trước đó, trao đổi với người viết, đại diện Tổng Cục Hải quan cho biết thực hiện kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp thường trực Chính phủ về đảm bảo an ninh lương thực, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Cục hải quan các tỉnh, thành phố tạm dừng việc đăng ký, tiếp nhận và thông quan đối với các lô hàng gạo các loại xuất khẩu dứoi mọi hình thức kế từ 0h ngày 24/3. 

Đồng thời, Tổng Cục Hải quan yêu cầu Cục quản lí Rủi ro thiết lập tiêu chí đưa mặt hàng gạo các loại thuộc các phân nhóm HS: 1006.20, 1006.30 và 1006.40 vào diện cấm xuất khẩu.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2 tháng đầu năm 2020, cả nước gieo cấy đạt khoảng hơn 3 triệu ha lúa Đông Xuân, giảm khoảng 110 nghìn ha so với năm 2019.

Sản lượng ước đạt 20,3 triệu tấn, giảm khoảng 164 nghìn tấn so với vụ trước. Riêng Đồng bằng sông Cửu Long, Vụ Đông – Xuân 2019 - 2020, các địa phương đã tiến hành gieo sạ sớm hơn trung bình hàng năm 10 - 30 ngày để tránh ảnh hưởng của hạn mặn. 

Diện tích gieo xạ khoảng 1,54 triệu ha, cơ bản tránh được hạn mặn , năng suất trung bình ước 70 tạ/ha cao hơn năm 2019 từ 2-4 tạ/ha. Cả nước đã gieo trồng được 185,3 nghìn ha ngô, tăng nhẹ so cùng .

Với những dự báo về thời tiết, dịch bệnh, dự kiến diện tích lúa cả năm ước đạt 7,3 triệu ha6 , năng suất bình quân ước đạt 59,3 tạ/ha, tăng 1,2 tạ so với năm 2019 và sản lượng ước đạt 43,4 triệu tấn, giảm khoảng 70 nghìn tấn. Ngô đạt 4,7 triệu tấn, giảm nhẹ (1,0%) so với năm 2019.

H.Mĩ