Hàng hóa

Bán đấu giá hơn 30 container phế liệu, gỗ

10:46 | 11/10/2018

Chia sẻ

4 lô hàng gồm hơn 30 container hàng hóa là bách hóa, phế liệu, gỗ vừa được Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 thông báo bán đấu giá công khai. 
ban dau gia hon 30 container phe lieu go
Trong lô hàng bán đấu giá lần này có 11 container phế liệu. Ảnh: T.H

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 thay mặt Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng theo Quyết định số 901/QĐ-HQHCM ngày 19/4/2018 của Cục Hải quan TP. HCM là đơn vị có tài sản đấu giá chi tiết hàng hóa vừa đưa ra thông báo trên. Trong đó, lô thứ 1 là lô hàng bách hóa (gồm 76 danh mục hàng hóa nằm trong 8 container và 6 kiện hàng rời), được đưa ra bán đấu giá công khai, với giá khởi điểm trên 992 triệu đồng. Lô hàng thứ 2 là phế liệu (gồm 32 danh mục hàng hóa nằm trong 11 container và 20 kiện hàng rời), giá khởi điểm trên 931 triệu đồng; Lô hàng thứ 3 là máy móc (gồm 14 danh mục hàng hóa nằm trong 2 container), hàng chưa qua sử dụng, giá khởi điểm 2,1 tỷ đồng. Lô hàng thứ tư là mặt hàng gỗ (gồm gỗ thông và gỗ sồi thuộc nhóm V-VIII nằm trong 12 container). Thực trạng hàng hóa: Ẩm mốc, mục, giá khởi điểm hơn 1 tỷ đồng. Cục Hải quan TP.HCM cho biết, bảng chi tiết các lô hàng hóa sẽ cung cấp sau cho tổ chức được lựa chọn thực hiện việc tổ chức đấu giá tài sản. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 gửi thông báo đến các Tổ chức bán đấu giá tài sản thuộc địa bàn TP.HCM để lựa chọn một tổ chức đủ điều kiện đáp ứng được các tiêu chí do Hội đồng đề ra, thực hiên việc tổ chức đấu giá các tài sản nêu trên. Tổ chức tham gia đấu giá nộp hồ sơ tại Văn phòng Đội Giám sát- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo trên Trang thông tin điện tử của Cục Hải quan TP.HCM.

Xem thêm

Lê Thu

Hải quan

CHỌN