Hàng hóa

AJCEP: Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ đối với mặt hàng rau quả

19:19 | 18/10/2020

Chia sẻ

AJCEP áp dụng thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ truyền thống, thực hiện bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Nhà nước hoặc được Nhà nước ủy quyền của nước xuất khẩu.

Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ

Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP) có nhiều điểm tương đồng với Hiệp định đối tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản (VJEPA), đặc biệt là thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ.

Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu AJ

C/O mẫu AJ qui định trong Hiệp định bao gồm một bản chính và hai bản sao, phải được làm bằng tiếng Anh. Cơ quan hải quan hai Bên chỉ chấp thuận C/O bản giấy.

Tương tự Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA) và ATIGA, AJCEP không bắt buộc Nhà xuất khẩu trên C/O giáp lưng và Nhà nhập khẩu trên C/O gốc phải là một. AJCEP không có điều khoản liên quan đến việc xử lí sai sót trên C/O. 

Cơ quan cấp C/O Việt Nam có thể linh hoạt cho cấp C/O mới trong trường hợp có sai sót trên cơ sở thu hồi C/O bị lỗi, nhằm tạo thuận lợi cho thương nhân trong hoạt động xuất khẩu. 

Hiệp định này áp dụng thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ truyền thống, thực hiện bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Nhà nước hoặc được Nhà nước ủy quyền của nước xuất khẩu. AJCEP không qui định thời điểm cụ thể cấp C/O mẫu AJ là trước, trong hay sau thời điểm xuất khẩu. 

Việc cấp sau C/O "issued retroactively" được phép trong trường hợp có sai sót hoặc một lý do chính đáng khác. C/O phải được nộp cho cơ quan hải quan nước nhập khẩu trong vòng  một năm kể từ ngày cấp.

Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ

Các nội dung, quy trình cấp C/O và các vấn đề liên quan được qui định cụ thể trong Quyết định số 44/2008/QĐ-BCT về việc Ban hành Quy chế cấp C/O Mẫu AJ để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản.

Ánh Dương