Nhà đất

6 tháng, Thủ Đức House hoàn thành 46% kế hoạch lãi ròng cả năm

10:21 | 02/08/2019

Chia sẻ

Quí II, LNST của Thủ Đức House đạt 88,4 tỉ đồng, gần gấp đôi quí II/2018. Lũy kế 6 tháng, con số này đạt 105,3 tỉ đồng, tăng đến 42% so với nửa đầu năm 2018 và đã đạt 46% kế hoạch cả năm 2019.

Theo báo cáo tài chính quí II mà CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thủ Đức House – mã: TDH) vừa công bố, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 1.766,8 tỉ đồng, gấp gần 3 lần cùng kì năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính của công ty cũng có kết quả ấn tượng với 93,4 tỉ đồng, trong khi cùng kì năm trước phần này bị âm đến hơn 4 tỉ đồng.

Tương tự, trong khi cùng kì năm trước việc đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết bị lỗ hơn 800 triệu đồng, nhưng đến quí II năm nay đã ghi nhận lãi 4,8 tỉ đồng.

Do đó, lợi nhuận sau thuế (LNST) của Thủ Đức House quí II/2019 đạt 88,4 tỉ đồng, gần gấp đôi quí II/2018.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty đạt 2.454,3 tỉ đồng.

Trong đó, chủ yếu là doanh thu thuần bán hàng hóa chiếm tới 96%, tiếp sau là phần đóng góp nhỏ của các mảng cung cấp dịch vụ, bán hàng bất động sản (BĐS) và kinh doanh BĐS đầu tư. Nửa đầu năm nay doanh nghiệp không ghi nhận doanh thu từ bán hàng nông sản.

Phần doanh thu hoạt động tài chính quí II đã chiếm đến 95% tổng doanh thu hoạt động tài chính của 6 tháng đầu năm. Theo cơ cấu tại phần thuyết minh, chủ yếu đến từ tiền lãi thanh lí các khoản đầu tư.

Còn tiền lãi trong công ty liên doanh, liên kết tính chung 6 tháng đạt 24,6 tỉ đồng, chủ yếu nhờ ghi nhận phần lãi tại CTCP Phát triển Nhà Deawon – Thủ Đức (cùng kì năm trước không xuất hiện khoản này) và phần lãi tại CTCP Quản lí và Kinh doanh chợ Nông sản Thủ Đức.

Trong khi đó, việc đầu tư vào CTCP Chứng khoán Sen Vàng tiếp tục bị lỗ, số lỗ 6 tháng năm nay ở mức 1,1 tỉ đồng - cao hơn cả cùng kì năm trước.

LNST lũy kế 6 tháng đạt 105,3 tỉ đồng, tăng đến 42% so với nửa đầu năm 2018.

Như vậy, so với kế hoạch cả năm, doanh thu thuần và LNST 6 tháng của Thủ Đức House đã lần lượt đạt 71% và 46%.

Tại bảng cân đối kế toán hợp nhất, giá trị hàng tồn kho đến ngày 30/6/2019 ghi nhận 839,6 tỉ đồng, tăng 21% so với tại thời điểm ngày 1/1.

Trong đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chiếm đến gần 99%. Những dự án có chi phí tồn lớn nhất là Khu phức hợp Centrum Wealth, quận 9 (Công ty TNHH Bách Phú Thịnh); dự án TDH Tocontap; Khu tái định cư phường Bình Chiểu 15,7 ha, quận Thủ Đức; Trung tâm thương mại Phước Long 1.778 m2 tại quận 9…

Khoản mục tài sản dở dang dài hạn của Thủ Đức House hiện đã giảm 16% so với thời điểm đầu năm, đạt 914,1 tỉ đồng. Phần giảm này là do đến ngày 30/6 không còn ghi nhận chi phí xây dựng dở dang dài hạn tại dự án chung cư Phúc Thịnh Đức (quận 9), trong khi đến ngày 1/1 con số này vẫn là 193,3 tỉ đồng.

Những dự án còn lại có chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn đáng kể là dự án khu dân cư Cần Giờ và dự án khu dân cư Bình Trưng Đông – các dự án này đều do công ty liên kết FDC làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn một phần chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại công trình nhà nghỉ Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

N. Lê