|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Xuất khẩu cá tra giảm tốc quý IV/2022, nhờ đâu Nam Việt vẫn báo lợi nhuận tăng 96%?

16:25 | 19/01/2023
Chia sẻ
Quý IV/2022, Thuỷ sản Nam Việt có sản lượng bán cá tra đông lạnh giảm nhưng sản lượng và giá bán chả cá đã tăng, dẫn đến doanh thu thuần tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Nam Việt (Thuỷ sản Nam Việt - Mã: ANV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 với doanh thu thuần hơn 1.144 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp cho biết so với cùng kỳ năm trước, sản lượng bán cá tra đông lạnh giảm nhưng sản lượng bán chả cá và giá bán chả cá tăng nên lợi nhuận gộp đã tăng 15%, lên mức 235 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 20,5%, tăng 1,2 điểm % so với quý IV/2021.

Trong quý IV/2022, Thuỷ sản Nam Việt ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính 36 tỷ đồng và chi phí tài chính 69 tỷ đồng, lần lượt tăng 149% và 80% so với cùng kỳ chủ yếu bởi ảnh hưởng từ biến động tỷ giá. 

  Nguồn: Báo cáo tài chính quý IV/2022 của ANV. 

Chi phí bán hàng và quản lý của doanh nghiệp được tiết giảm. Kết quả, quý IV/2022, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận ròng 107 tỷ đồng, tăng 96% so với quý IV/2021.

Luỹ kế năm 2022, Thuỷ sản Nam Việt có doanh thu 4.897 tỷ đồng và lãi ròng 674 tỷ đồng, lần lượt tăng 40% và gấp 5,2 lần so với năm 2021.

Trong năm 2022, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 5.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng. Như vậy, với 774 tỷ lợi nhuận trước thuế năm 2022, Thuỷ sản Nam Việt mới đạt 77% chỉ tiêu lợi nhuận năm và 94% mục tiêu doanh thu.

Nguồn: Đ.N tổng hợp từ SSI và báo cáo tài chính của ANV. 

Về tình hình tài chính, cuối quý IV/2022, công ty có tổng tài sản ở mức 5.468 tỷ đồng, tăng 580 tỷ đồng so với đầu năm. Chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là hàng tồn kho với 2.333 tỷ đồng, tăng 31% so với đầu năm. Trong khi đó, các khoản tiền và tiền gửi ngắn hạn ở mức 346 tỷ đồng, giảm 50% so với ngày 1/1/2021.  

Thuỷ sản Nam Việt ghi nhận nợ phải trả ở mức 2.585 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay tài chính ở mức 1.922 tỷ đồng, hầu hết là vay ngắn hạn.Trong năm 2022, công ty đã tiến hành chi trả 4.830 tỷ đồng nợ gốc vay, đồng thời thu từ đi vay 4.655 tỷ đồng. 

Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp vào cuối quý IV đạt 2.882 tỷ đồng, gồm 1.613 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của doanh nghiệp ở mức 10 tỷ đồng với dòng tiền hoạt động kinh doanh 309 tỷ đồng, dòng tiền hoạt động đầu tư 55 tỷ đồng và dòng tiền hoạt động tài chính âm 374 tỷ đồng.

Đăng Nguyên

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Đã gọi là nhà ở xã hội thì giá bán phải do Nhà nước duyệt
Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng quy định Nhà nước quyết định giá bán nhà ở xã hội thì mới bán đúng đối tượng, cho thuê đúng đối tượng, nếu không sẽ thành nhà ở thương mại.