|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Vosco (VOS) lãi 470 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm

08:21 | 20/10/2022
Chia sẻ
Vosco (VOS) vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2022 sau 9 tháng nhờ thị trường vận tải biển khởi sắc trong những tháng cuối năm.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 của CTCP Vận tải biển Việt Nam (Vosco - Mã: VOS) cho thấy doanh thu thuần đạt 712 tỷ đồng, tăng 85% và lợi nhuận sau thuế đạt 154 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 9 tháng, VOS ghi nhận doanh thu là 1.804 tỷ đồng tăng 87%, lợi nhuận sau thuế là 470 tỷ đồng tăng 15% so với cùng kỳ.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu là 1.570 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 391 tỷ đồng. Với 566 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, VOS đã vượt 45% kế hoạch đề ra chỉ sau ba quý.

 Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ VOS.

VOS cho biết, mặc dù thị trường vận tải biển có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường nhưng mặt bằng cước được duy trì ở mức tương đối tốt. Công ty đã ký được hợp đồng với mức cước tương đối cao cho một số tàu hàng khô. Đặc biệt, thị trường tàu dầu sự tăng trưởng tốt trong quý III.

Trong quý III và 9 tháng đầu năm, công ty có thêm doanh thu và chi phí của hai tàu dầu sản phẩm Đại An và Đại Phú. Đây là các tàu công ty thuê để quản lý và khai thác theo hình thức thuê tàu trần từ nửa cuối năm 2021.

Ngoài ra, công ty còn có 125 tỷ đồng từ lãi bán cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam, 93 tỷ đồng lãi từ bán tàu Đại Nam.

Tại ngày 30/9, công ty có tổng tài sản là 2.734 tỷ đồng, giảm 13 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương với tiền, tiền gửi có kỳ hạn là 464 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, cuối quý III, tổng nợ vay của VOS là 65 tỷ đồng, chủ yếu là vay dài hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 1.477 tỷ đồng bao gồm 47 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thoát cảnh lỗ luỹ kế nhờ lãi lớn 6 quý gần đây.

Lâm Anh