Doanh nghiệp

VNPT lãi sau thuế 2.721 tỷ đồng sau 6 tháng, tăng trưởng 14%

14:31 | 27/08/2018

Chia sẻ

Mặc dù doanh thu giảm so với cùng kỳ năm 2017, tuy nhiên với việc doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp đôi khiến cho kết quả lợi nhuận sau thuế của VNPT tăng trưởng 14% so với cùng kỳ. 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cho biết doanh thu thuần đạt 25.499 tỷ đồng, giảm hơn 3% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp ở mức 27,2%, cải thiện gần 6% so với năm ngoái.

Doanh thu hoạt động tài chính 1.075 tỷ đồng gần gấp đôi năm ngoái, trong khi chi phí tài chính ghi nhận chỉ 83 tỷ đồng, giảm 20%.

Chi phí bán hàng tăng mạnh 74% lên 2.006 tỷ đồng, cùng với đó chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 23% đạt 2.810 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm. Kết quả VNPT lãi sau thuế 2.721 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với cùng giai đoạn 2017.

Tổng tài sản tính đến thời điểm 30/6 của Tập đoàn đạt 93.946 tỷ đồng, giảm 1.687 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền cuối kỳ 4.278 tỷ đồng, đầu tư tài chính ngắn hạn 34.853 tỷ đồng.

Nợ phải trả 28.468 tỷ đồng, giảm 2.464 tỷ đồng sau 6 tháng; hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 43%.

vnpt lai sau thue 2721 ty dong sau 6 thang tang truong 14

Trong năm nay, VNPT đặt mục tiêu doanh thu toàn Tập đoàn 156.210 tỷ đồng (khoảng 6,9 tỷ USD), trong đó doanh thu hợp nhất là 57.880 tỷ đồng; tăng lần lượt 8% và 4% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 5.760 tỷ đồng, tăng 15%.

Năm 2018, VNPT dự chi vốn đầu tư khoảng 15.668 tỷ đồng, tăng 21,5% so với 2017. Tập đoàn cũng dự kiến nộp ngân sách Nhà nước khoảng 4.550 tỷ đồng.

Năm nay cũng là năm VNPT dự kiến cơ cấu lại Tập đoàn, thực hiện phương án cơ cấu lại VNPT giai đoạn 2018 - 2020 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, VNPT cũng xây dựng kế hoạch chuẩn bị thực hiện cổ phần hoá công ty mẹ theo lộ trình của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trước đó, trao đổi với báo chí, lãnh đạo VNPT cho biết, cuối năm 2019 sẽ tiến hành chào bán cổ phần lần đầu (IPO), theo đó nhà nước nắm giữ 65% vốn chủ sở hữu, 35% còn lại được chào bán cho nhà đầu tư.

Theo kế hoạch VNPT, công ty đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng 8 - 12% hàng năm. Trong đó, dịch vụ số, dịch vụ công nghệ thông tin phải chiếm tỷ trọng từ 25 - 30% so với tổng doanh thu. VNPT cũng đã đề nghị thành lập Công ty công nghệ thông tin VNPT-IT trực thuộc VNPT để tập trung phát triển dịch vụ số.

Xem thêm

Đông A