Doanh nghiệp

Vingroup đã mua lại hơn nghìn tỷ đồng trái phiếu

20:43 | 14/01/2021

Chia sẻ

Tập đoàn Vingroup vừa công bố đã mua lại 1.300 tỷ đồng trái phiếu vào cuối năm 2020.

Theo tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngày 28/12/2020, Tập đoàn Vingroup - CTCP (Mã: VIC) vừa công bố thông tin đã mua lại 1.300 tỷ đồng trái phiếu trong tổng 1.950 tỷ đồng của lô trái phiếu phát hành ngày 19/2/2016.

Lô trái phiếu 1.950 tỷ đồng này có kì hạn 5 năm, đáo hạn ngày 19/2 tới đây. 

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020, tại ngày 30/9/2020, Vingroup có tổng cộng 138.193 tỷ đồng nợ đi vay. Trong đó, dư nợ trái phiếu hết quý III là gần 57.924 tỷ đồng với 19.409 tỷ đồng trái phiếu đến hạn trả.

Gần 51.335 tỷ đồng trái phiếu trong số đó do Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương là đơn vị tư vấn phát hành và có kỳ hạn từ 2 - 10 năm. Lãi suất của số trái phiếu này bằng lãi suất huy động tiết kiệm trung bình kỳ hạn 12 tháng trả sau bằng VND cộng với biên độ 2,9% - 4,5%/năm hoặc lãi suất cố định từ 7,75% - 8,5%/năm. 

Bên cạnh đó, Vingroup còn có khoản vay 450 triệu USD trái phiếu hoán đổi, phát hành hai đợt vào tháng 6 và tháng 10/2018 với kì hạn 5 năm. Trái phiếu này không có tài sản đảm bảo và lãi suất cố định là 3,5%/năm. Báo cáo tài chính quý III/2020 thuyết minh một phần gốc trái phiếu đã được thanh toán với giá trị 209,4 triệu USD trong quý này. 

Hoàng Kiều