Doanh nghiệp

Phải trả của Vinaconex với VCR tăng gấp 3 lần lên 273 tỉ đồng

17:04 | 29/07/2019

Chia sẻ

Báo cáo tài chính của Vinaconex xuất hiện khoản phải trả đối với Vinaconex ITC giá trị 273 tỉ đồng, tăng gấp 3 lần so với đầu năm.

Lãi ròng quí II tăng 82% nhờ cắt giảm chi phí và lợi nhuận khác

Báo cáo tài chính quí II của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex  - Mã: VCG) ghi nhận doanh thu thuần gần 2.300 tỉ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái; biên lãi gộp đạt mức trên 12%. 

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 18% còn 53 tỉ đồng, chi phí tài chính giảm 28% còn 63 tỉ đồng; ngoài ra chi phí quản lý doanh nghiệp cũng được Vinaconex cắt giảm 20% còn 102 tỉ đồng. Ở chiều ngược lại, phần lãi trong công ty liên kết đạt 37 tỉ đồng, tăng 32%. 

Đáng chú ý, quí II Vinaconex xuất hiện khoản lợi nhuận khác 71 tỉ đồng, điều này khiến cho lợi nhuận trước thuế đạt 258 tỉ đồng, tăng 88% so với năm ngoái. Lãi ròng đạt 204 tỉ đồng, tăng 82%; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 174 tỉ đồng. 

Doanh thu lũy kế 6 tháng đầu năm của Vinaconex đạt gần 3.958 tỉ đồng; việc giảm thiểu chi phí tài chính và cắt giảm chi phí hoạt động cộng thêm lợi nhuận khác là nguyên nhân khiến công ty đạt lãi ròng 304 tỉ đồng, tăng trưởng 67%. 

Về cơ cấu, 54% doanh thu của Vinaconex đến từ hoạt động xây lắp, so với 65% cùng kỳ năm ngoái; doanh thu từ bất động sản gần 700 tỉ đồng, chiếm 18%; doanh thu từ sản xuất công nghiệp 544 tỉ đồng, chiếm 14%...

Phải trả với Vinaconex ITC tăng thêm 180 tỉ đồng

Tổng tài sản của Vinaconex tại thời điểm 30/6 đạt gần 19.700 tỉ đồng, bao gồm tiền mặt và tiền gửi vẫn duy trì ở mức gần 2.800 tỉ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn 6.073 tỉ đồng; hàng tồn kho 3.120 tỉ đồng...

Nợ phải trả cuối kỳ của Vinaconex đạt 12.044 tỉ đồng; trong đó giá trị nợ vay ngắn hạn 2.441 tỉ đồng chủ yếu tại các ngân hàng, vay dài hạn 1.475 tỉ đồng toàn bộ tại công ty con.

Đáng chú ý, Vinaconex đang có khoản phải trả đối với Công ty Vinaconex ITC (Mã: VCR) 273 tỉ đồng, gấp 3 lần so với đầu năm. Vinaconex ITC vốn điều lệ 360 tỉ đồng chính là đơn vị chịu trách nhiệm phát triển dự án Cái Giá - Cát Bà. Đây là công ty do Vinaconex góp vốn 53,56%; Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) nắm 10,86% và  CTCP Chứng khoán Ngân hàng NN và PTNN (Agriseco) nắm 13,59%...

Trong khi đó, báo cáo tài chính quí II của VCR lại xuất hiện khoản mục khách hàng trả tiền cọc mua trái phiếu giá trị 140 tỉ đồng. Cùng với đó, nợ vay các ngân hàng cũng tăng hơn 140 tỉ đồng.

Tháng 5 năm nay, Vinaconex ITC công bố thông tin về việc huy động 300 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi, thời hạn trái phiếu là hai năm với mục đích tài trợ toàn bộ cho dự án Khu đô thị Du lịch Cái Giá - Cát Bà. 

Tại thời điểm kết thúc quí II, giá trị tài sản dở dang tại dự án Khu đô thị Cái Giá, Cát Bà không đổi, ở mức 560 tỉ đồng; cùng với đó chi phí xây dựng dở dang dự án ở mức 246 tỉ đồng. 

Đông A