|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Viglacera: Lợi nhuận quý IV/2022 giảm 50%, vẫn về đích kế hoạch năm

10:48 | 27/01/2023
Chia sẻ
Lợi nhuận sau thuế của Viglacera đạt 222 tỷ đồng trong quý IV/2022, giảm 50% so với cùng kỳ. Song cả năm 2022, công ty vượt 37% mục tiêu lợi nhuận.

Theo BCTC hợp nhất quý IV/2022 của Tổng Công ty Viglacera (Mã: VGC), doanh thu thuần đạt 3.281 tỷ đồng giảm 11% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng giảm 8% còn 2.567 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 24% cùng kỳ xuống 22% quý này.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 85% xuống 24 tỷ đồng do hụt thu hoạt động tài chính khác nhưng không được thuyết minh. Các chi phí như tài chính, bán hàng đều tăng nhẹ so với quý IV/2021. Song, chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm còn 185 tỷ đồng, giảm 35% .

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 222 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ khoảng 180 tỷ đồng, giảm 56% so với quý IV/2021.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ Viglacera.

Luỹ kế cả năm 2022, Viglacera ghi nhận 14.594 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 30%, lợi nhuận sau thuế là 1.931 tỷ đồng tăng 51% so với năm trước. EPS cả năm đạt 3.894 đồng.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng gạch ốp lát vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất của công ty, chiếm 24% (3.572 tỷ đồng), tăng 39% so với năm trước. Nguồn thu lớn thứ hai đến từ dịch vụ cho thuê bất động sản, hạ tầng công nghiệp hơn 3.338 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2021, đóng góp 23% vào doanh thu.

Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Năm 2022, Viglacera đặt mục tiêu doanh thu đạt 15.000 tỷ đồng, 1.700 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với 2.321 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, công ty vượt 37% chỉ tiêu lợi nhuận và hoàn thành 97% kế hoạch doanh thu.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của công ty đạt 22.962 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 2.148 tỷ đồng.

Cuối quý IV/2022, hàng tồn kho của tổng công ty tăng 16% lên 4.257 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và thành phẩm. Bên cạnh đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận 5.750 tỷ đồng tại ngày 31/12/2022, phần lớn nằm ở chi phí xây dựng các khu công nghiệp.

Trong cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay của Viglacera là 3.617 tỷ đồng cuối quý IV/2022. Cả năm 2022, công ty phải trả gần 255 tỷ đồng lãi vay.

Vốn chủ sở hữu là 9.106 tỷ đồng bao gồm 1.681 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022.

Lâm Anh

'Lãi suất điều hành sẽ tiếp tục giảm vào tháng 7, có thể giảm ngay trong tháng 5, tháng 6 nếu các yếu tố thuận lợi đến nhanh hơn'
Theo chuyên gia, bên cạnh yếu tố áp lực tỷ giá giảm, nếu diễn biến lạm phát tháng 3 tiếp tục hạ nhiệt, NHNN càng có không gian để hạ lãi suất điều hành. Đại diện Maybank Investment Bank dự báo việc giảm lãi suất điều hành có thể xảy ra vào tháng 7.