|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Vì sao lợi nhuận quý IV/2022 của Tập đoàn Sao Mai (ASM) giảm 63% so với cùng kỳ?

10:18 | 26/01/2023
Chia sẻ
Áp lực nợ vay lớn khiến lợi nhuận sau thuế quý IV/2022 của Tập đoàn Sao Mai (ASM) giảm mạnh so với cùng kỳ. Cả năm 2022, công ty phải trả 470 tỷ đồng tiền lãi.

Theo BCTC hợp nhất quý IV/2022 của CTCP Tập đoàn Sao Mai (Mã: ASM), doanh thu thuần đạt 3.184 tỷ đồng tăng 17% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 12% xuống 10%.

Trong kỳ, chi phí như tài chính tăng 87% lên 181 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay là 146 tỷ đồng. Các chi phí khác như quản lý doanh nghiệp, bán hàng cũng tăng khiến lợi nhuận sau thuế của công ty giảm 63% so với quý IV/2021 còn 66 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2022, ASM ghi nhận 13.749 tỷ đồng doanh thu tăng 21%, lợi nhuận sau thuế là 963 tỷ đồng tăng 37% so với năm 2021. Như vậy, công ty mới hoàn thành 94% kế hoạch doanh thu, 59% mục tiêu lợi nhuận.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ ASM.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của ASM khoảng 19.111 tỷ đồng tăng 5% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 1.936 tỷ đồng.

Hàng tồn kho cuối quý IV/2022 tăng 12% so với đầu năm lên 3.190 tỷ đồng, chủ yếu là thành phẩm, hàng hoá bất động sản, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Tổng nợ vay của ASM tại ngày 31/12/2022 khoảng 9.816 tỷ đồng, trong đó 5.885 tỷ đồng là vay ngắn hạn. Số tiền lãi phải trả của công ty trong năm 2022 là 470 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu vào cuối IV/2022 đạt 7.840 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.042 tỷ đồng và lợi nhuận cổ đông khác hơn 2.827 tỷ đồng.

Xét về dòng tiền, năm 2022, dòng tiền kinh doanh của ASM âm 264 tỷ đồng trong khi cùng kỳ là 1.088 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 559 tỷ đồng, dòng tiền tài chính 1.053 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ bù đắp dòng tiền kinh doanh thâm hụt. 

Lâm Anh

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 20/6: Lưu ý phiên đáo hạn phái sinh
Theo dự báo của công ty chứng khoán, VN-Index có thể sẽ tiếp tục đi ngang quanh mức hiện tại và không loại trừ khả năng biến động mạnh trong phiên kế tiếp vì đây là ngày đáo hạn của hợp đồng tương lai tháng 6/2024.