|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lãi ròng quý IV/2022 của Phân bón Bình Điền (BFC) giảm 80% so với cùng kỳ

08:53 | 26/01/2023
Chia sẻ
Lãi ròng quý IV/2022 của Phân bón Bình Điền (BFC) hơn 16 tỷ đồng, giảm 80% so với cùng kỳ nhưng vẫn vượt kế hoạch lợi nhuận năm.

CTCP Phân bón Bình Điền (Mã: BFC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý IV/2022 với doanh thu thuần đạt 1.895 tỷ đồng, tăng 24 tỷ đồng so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng tăng 7% lên 1.728 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 13% xuống 9%.

Trong kỳ, chi phí tài chính gấp 2 lần so với quý IV/2021 lên 48 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay tăng 82%, khoảng 31 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 93% lên 56 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Phân bón Bình Điền khoảng 23 tỷ đồng, giảm 80%, lãi ròng hơn 16 tỷ đồng, giảm 80% so với cùng kỳ.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BFC.

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần của công ty là 8.579 tỷ đồng tăng 11%, lợi nhuận trước thuế  là 235 tỷ đồng giảm 37%, lợi nhuận sau thuế là 187 tỷ đồng giảm 37% so với năm trước.

Năm 2022, Phân bón Bình Điền đặt mục tiêu 6.428 tỷ đồng doanh thu, 200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (LNTT). Như vậy, công ty vượt 33% kế hoạch doanh thu, vượt 18% kế hoạch lợi nhuận.

Cuối quý IV/2022, tổng tài sản của công ty khoảng 4.289 tỷ đồng tăng 11% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương với tiền, tiền gửi có kỳ hạn gần 546 tỷ đồng.

Hàng tồn kho giảm 8% còn 2.334 tỷ đồng, chủ yếu là thành phẩm và nguyên vật liệu (ure, DAP, Kali, SA).

Tại ngày 31/12/2022, tổng nợ vay của Phân bón Bình Điền là 2.077 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn (2.054 tỷ đồng). Tiền lãi mà công ty phải trả trong năm 2022 gần 98 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu cuối quý IV/2022 của công ty khoảng 1.352 tỷ đồng, bao gồm 270 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Mới đây, HĐQT Phân bón Bình Điền đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 để trình ĐHĐCĐ với sản lượng sản xuất là 585.570 tấn; sản lượng tiêu thụ là 585.570 tấn; tổng doanh thu là 7.477 tỷ đồng; LNTT hợp nhất là 220 tỷ đồng; LNTT công ty mẹ là 155 tỷ đồng.

So với ước tính năm 2022, kế hoạch doanh thu và LNTT năm 2023 giảm lần lượt 14% và gần 7%.

Còn kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2023 với sản lượng sản xuất là 93.580 tấn; sản lượng tiêu thụ khoảng 93.580 tấn; tổng doanh thu là 1.355 tỷ đồng; LNTT hợp nhất là 20 tỷ đồng. 

Lâm Anh

Vì sao các ngân hàng ngừng giảm giá vàng SJC trong nhiều ngày?
Việc giữ giá vàng đi ngang trong nhiều ngày liên tiếp dù thị trường thế giới giảm được xem là động thái giảm thiểu rủi ro của Ngân hàng Nhà nước.