|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Vì sao lãi ròng quý III Tập đoàn Sao Mai (ASM) giảm 41,5% so với cùng kỳ?

06:00 | 01/11/2022
Chia sẻ
Không còn khoản lợi nhuận khác, Tập đoàn Sao Mai ghi nhận lãi ròng quý III giảm 41,5% so với cùng kỳ.

CTCP Tập đoàn Sao Mai (Mã: ASM) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 với doanh thu thuần đạt 3.344 tỷ đồng, tăng 38,5% so với cùng kỳ 2021. Biên lợi nhuận gộp đạt 13,3%, cải thiện so với 11,9% của quý III/2021.

Các chi phí gia tăng trong khi lợi nhuận khác của công ty chỉ ghi nhận hơn 3 tỷ đồng so với 180 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái khiến lãi ròng quý III giảm 41,5% còn gần 153 tỷ đồng. Khoản lợi nhuận khác của quý III/2021 phát sinh do công ty nhận được gói hỗ trợ tài chính từ Bộ Môi trường Nhật Bản.

(Nguồn: L.Đ tổng hợp từ báo cáo tài chính). 

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 10.565 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 897,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 21,8% và 71% so với cùng kỳ. Lãi ròng tăng 26%, đạt 587,4 tỷ đồng. Mảng bán thức ăn cá tiếp tục dẫn đầu đóng góp về doanh thu với gần 4.181 tỷ đồng, kế đến là xuất khẩu cá tra đem về 2.927 tỷ đồng. 

Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2022 của Tập đoàn Sao Mai.

Năm 2022, Sao Mai đặt ra mục tiêu doanh thu thuần 14.700 tỷ đồng và tổng lợi nhuận sau thuế 1.630 tỷ đồng. Như vậy, sau ba quý, doanh nghiệp lần lượt thực hiện được 72% và 55% kế hoạch năm.

Về tình hình tài chính, vào 30/9, tổng tài sản của Tập đoàn gần 19.226 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp có tiền và tiền gửi ngắn hạn tổng ghi nhận 2.149 tỷ đồng. Các khoản tiền gửi mang về cho Tập đoàn gần 97 tỷ đồng tiền lãi sau 9 tháng.

Chỉ tiêu hàng tồn kho cũng không ghi nhận sự biến động nhiều so với đầu năm, ở mức 2.958 tỷ đồng cuối tháng 9. 

9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã trả nợ gốc vay hơn 9.485 tỷ đồng và đi vay gần 10.745 tỷ đồng. Dư nợ vay của doanh nghiệp tăng 15% so với đầu năm, lên gần 9.109 tỷ đồng tại ngày 30/9 với 3.599 tỷ vay dài hạn.

Vốn chủ sở hữu vào cuối tháng 9 đạt 8.280 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.503 tỷ đồng và lợi nhuận cổ đông khác hơn 2.806 tỷ đồng. Hệ số nợ trên vốn chủ ở mức 1,32 lần.

Lê Đăng