|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

IDI thu về hơn 2.800 tỷ từ bán cá tra trong 9 tháng

10:17 | 31/10/2022
Chia sẻ
Doanh thu từ sản phẩm cá tra và bột cá, mỡ cá vẫn là nguồn thu chủ yếu của doanh nghiệp, lần lượt mang về cho IDI 2.834 tỷ đồng và 2.289 tỷ đồng trong 9 tháng.

CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (Mã: IDI) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022, theo đó ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.964 tỷ đồng, tăng 76,8% so với mức thấp của quý III năm ngoái khi doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Biên lợi nhuận gộp đạt 11,2% tăng 2,2 điểm % so với cùng kỳ năm trước.

Quý III, doanh nghiệp đạt 98,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế so với mức thấp của cùng kỳ là 9,9 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ hơn 95,2 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của I.D.I. (Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của I.D.I).

Lũy kế 9 tháng, IDI ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.222 tỷ đồng, tăng 44,3% và lợi nhuận sau thuế 534 tỷ đồng, gấp 9,2 lần cùng thời gian năm ngoái. Trong đó, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ gấp 10 lần cùng kỳ, đạt hơn 521,8 tỷ đồng.

Doanh thu từ sản phẩm cá tra và bột cá, mỡ cá vẫn là nguồn thu chủ yếu của doanh nghiệp, lần lượt mang về cho công ty 2.834 tỷ đồng và 2.289 tỷ đồng trong 9 tháng.

 Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý III. 

Trong 2022, IDI lên mục tiêu doanh thu thuần 8.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 900 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng doanh nghiệp đã thực hiện được 75% kế hoạch doanh thu và 59% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Về các chỉ tiêu tài chính, tổng tài sản vào 30/9 của IDI ở mức 8.397 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tiền gửi ngắn hạn ghi nhận gần 1.612 tỷ đồng, tăng 5,7%.

Hàng tồn kho không có sự thay đổi đáng kể so với đầu năm và ghi nhận hơn 1.359 tỷ đồng cuối tháng 9.

Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp đã tăng 14,7% so với đầu năm, ghi nhận 5.060 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay tài chính vào cuối quý III của IDI ở mức 3.885 tỷ đồng, không thay đổi đáng kể so với đầu năm, trong đó nợ vay ngắn hạn chiếm 3.680 tỷ đồng. Tổng chi phí lãi vay 9 tháng là 165 tỷ.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 3.327 tỷ đồng bao gồm 596 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Hệ số nợ trên vốn chủ là 1,5 lần.

Xét về dòng tiền, tổng lưu chuyển tiền thuần 9 tháng đạt 332 tỷ đồng. Trong đó, lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh ghi nhận 553 tỷ đồng so với 281 tỷ đồng cùng thời điểm năm ngoái. Hai chỉ tiêu còn lại, dòng tiền từ hoạt động đầu tư và dòng tiền từ hoạt động tài chính lần lượt âm 161 tỷ đồng và âm 60 tỷ đồng. 

Lê Đăng

'Lãi suất điều hành sẽ tiếp tục giảm vào tháng 7, có thể giảm ngay trong tháng 5, tháng 6 nếu các yếu tố thuận lợi đến nhanh hơn'
Theo chuyên gia, bên cạnh yếu tố áp lực tỷ giá giảm, nếu diễn biến lạm phát tháng 3 tiếp tục hạ nhiệt, NHNN càng có không gian để hạ lãi suất điều hành. Đại diện Maybank Investment Bank dự báo việc giảm lãi suất điều hành có thể xảy ra vào tháng 7.