Doanh nghiệp

Thêm một doanh nghiệp đã vượt kế hoạch lợi nhuận năm

16:18 | 23/07/2021

Chia sẻ

Doanh thu tăng bên cạnh các loại chi phí được tiết giảm giúp Rạng Đông lãi trước thuế 240 tỷ đồng sau 6 tháng, vượt 7% kế hoạch năm.
Rạng Đông báo lãi quý II tăng 27%, vượt kế hoạch năm sau 6 tháng - Ảnh 1.

Dây chuyền sản xuất bóng đèn Rạng Đông. (Ảnh: Rạng Đông).

CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Mã: RAL) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu thuần tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.143 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán tăng nhiều hơn so với doanh thu thuần, lợi nhuận gộp bị thu hẹp lại và giảm 4% so với cùng kỳ xuống còn 301 tỷ đồng. Biên lãi gộp cũng giảm còn 26%.

Bù lại, các chi phí được tiết giảm, đặc biệt là chi phí quản lý doanh nghiệp giảm tới 49% giúp lợi nhuận sau thuế tăng 27% so với cùng kỳ, đạt 80 tỷ đồng.

Rạng Đông báo lãi quý II tăng 27%, vượt kế hoạch năm sau 6 tháng - Ảnh 2.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất quý II của Rạng Đông.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Rạng Đông đạt 2.675 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 240 tỷ đồng, lần lượt tăng 31% và 37% so với cùng kỳ.

Năm 2021, Rạng Đông đặt mục tiêu doanh thu 4.500 tỷ đồng, LNTT 225 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, công ty đã đạt khoảng 59% mục tiêu doanh thu và vượt kế hoạch LNTT năm khoảng 7%.

Về tình hình tài chính, cuối quý II, tổng tài sản của Rạng Đông tăng khoảng 19% so với đầu năm lên hơn 4.788 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.663 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Khoản phải thu ngắn hạn chiếm 56% tổng tài sản và chủ yếu là từ khách hàng.

Chỉ tiêu hàng tồn kho đạt 806 tỷ đồng, tăng 23%. Khoản mục tiền có 911 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. 

Tổng nợ phải trả của Rạng Đông đạt 3.627 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay đạt 2.134 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm, hầu hết là nợ vay ngắn hạn. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu khoảng 0,84 lần cuối quý II.

Tường Vy