|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Bóng đèn Rạng Đông (RAL) hạ giá phát hành cổ phiếu xuống còn 93.000 đồng/cp

11:22 | 29/06/2021
Chia sẻ
Trước đó theo tài liệu họp ĐHĐCĐ Rạng Đông, giá chào bán cổ phiếu được xác định bằng 65% giá bình quân 20 phiên liên tiếp liền trước ngày quyết định thực hiện và không thấp hơn 110.000 đồng/cp.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Mã: RAL) vừa thông qua việc phát hành 11 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 12,075:11, tức cổ đông sở hữu 12.075 cổ phiếu sẽ được mua thêm 11.000 cổ phiếu mới.

Tại ĐHĐCĐ diễn ra chiều 26/6, cổ đông đã thông qua việc giảm giá chào bán cho cổ đông hiện hữu về còn 93.000 đồng/cp, tương đương giá trị sổ sách chốt ngày 31/12/2020. Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông được phép chuyển nhượng một lần.

Trước đó theo tài liệu họp ĐHĐCĐ, giá chào bán được xác định bằng 65% giá bình quân 20 phiên liên tiếp liền trước ngày quyết định thực hiện và không thấp hơn 110.000 đồng/cp.

Thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu dự kiến trong năm 2021 và sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận. Mục đích phát hành tăng vốn điều lệ là nhằm đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Khu Công nghệ cao Láng Hòa Lạc 2 và nâng cấp, đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của xưởng LED và xưởng Phích.

ĐHĐCĐ Rạng Đông cũng phê duyệt phương án chia cổ tức 50% bằng tiền mặt (tức 5.000 đồng/cp), tương ứng số tiền gần 59 tỷ đồng. Thời gian thanh toán cổ tức chia thành hai đợt, trong đó, đợt 1 trả 25% vào tháng 9 và đợt 2 trả 25% vào tháng 4/2022.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, Rạng Đông đặt kế hoạch với doanh thu 4.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 225 tỷ đồng, lần lượt bằng 91,4% và 53,1% so với thực hiện năm trước.

Tường Vy