Tài chính

Techcombank mua lại 1.000 tỉ đồng trái phiếu trước hạn

15:41 | 10/10/2019

Chia sẻ

Techcombank đã mua bỏ ra 1.088 tỉ đồng để mua lại 1.000 trái phiếu trước hạn có mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) vừa có thông báo về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, Techcombank đã mua lại 1.000 tỉ đồng trái phiếu vào ngày 30/9/2019 thay vì đến hạn (ngày 1/10/2024).

Được biết, đây là loại trái phiếu xác lập nghĩa vụ trả nợ thứ cấp và không có bảo đảm của tổ chức phát hành.

Giá mua lại bằng tổng của mệnh giá trái phiếu và mọi khoản lãi đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên trái phiếu tính đến ngày mua lại. Theo đó, Techcombank đã bỏ ra 1.088 tỉ đồng để mua mua lô trái phiếu nói trên.

Sau khi thực hiện mua lại trước hạn trái phiếu, Techcombank có trách nhiệm đảm bảo các tỉ lệ, giới hạn bảo đảm an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Vào cuối tháng 9, Techcombank đã phát hành thành công 5.000 tỉ đồng trái phiếu riêng lẻ có kì hạn 36 tháng.

Người mua lô trái phiếu nói trên là nhà đầu tư tổ chức trong nước. CTCP Chứng khoán Công Thương (TCBS) làm tổ chức tư vấn phát hành và đại lí lưu kí.

5.000 tỉ đồng trái phiếu này nằm trong phương án phát hành trái phiếu của Techcombank năm 2019 với khối lượng tối đa là 10.000 tỉ đồng. Mục đích phát hành là tăng qui mô vốn hoạt động và cải thiện các tỉ lệ an toàn hoạt động kinh doanh.

TH