Doanh nghiệp

Searefico điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh vì COVID-19

07:53 | 13/06/2020

Chia sẻ

Theo tài liệu họp ĐHCĐ năm 2020 vừa được Searefico vừa công bố, sau khi cân nhắc lại tác động của COVID-19 đến hoạt động kinh doanh, công ty dự kiến lợi nhuận sau thuế năm nay sẽ giảm 31% so với thực hiện năm 2019 thay vì mức tăng 18% như kế hoạch trước đó.

Cụ thể, trong năm 2020, CTCP Kỹ nghệ Lạnh (Searefico - Mã: SRF) đặt mục tiêu doanh thu là 1.500 tỉ đồng, giảm 12% so với thực hiện 2019; lợi nhuận sau thuế kế hoạch giảm 31%, xuống còn 50 tỉ đồng; tỉ lệ cổ tức năm 2020 dự kiến 10%.

Kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở giả định kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ trong quí III và quí IV/2020.

Tại đại hội sắp tới, HĐQT Searefico sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2019 với tỉ lệ 15%. Trước đó, công ty đã duy trì mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt đều đặn bình quân khoảng 20% trong suốt 10 năm qua.

Về kế hoạch hoạt động năm 2020, Searefico dự kiến tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lí , tổ chức công ty theo mô hình Holdings Company, tìm kiếm chiến lược đối tác, phát hành cổ phiếu tăng nhằm vốn điều lệ, phục vụ nhu cầu đầu tư nâng cao sản xuất và hoàn thiện chuỗi cung ứng.

Trong ngắn hạn công ty sẽ tập trung nguồn lực phát triển mở rộng mảng sản xuất bao gồm hai đơn vị mới là Greenpan và Phoenix nhằm nâng tỉ trọng mảng sản xuất lên 40-50% tổng doanh thu trong năm 2020-2021.

Trong dài hạn, Searefico hướng đến việc sẽ mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động sản xuất vật liệu vật liệu xanh, đột phá trong kĩ thuật công nghệ.

Trước đó, theo Báo cáo tài chính mà Searefico đã công bố, riêng trong quí I/2020, công ty đạt doanh thu thuần 206 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế là 8 tỉ đồng, lần lượt tăng 17% và 21% so với cùng kì năm 2019.


Hòa My