|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

PV GAS đạt 94% mục tiêu lợi nhuận năm sau 9 tháng, hơn 430 tỉ đồng nợ xấu

15:34 | 21/10/2020
Chia sẻ
Quí III, lợi nhuận của GAS tiếp tục lao dốc khi giảm 29% so với cùng kì năm 2019 nhưng sau 9 tháng doanh nghiệp đã đạt 94% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS - Mã: GAS) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí III/2020.

Quí III, GAS đạt 15.937 tỉ đồng doanh thu thuần, 2.068 tỉ đồng lãi sau thuế; giảm lần lượt 16% và 29% so với cùng kì năm 2019.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt 48.625 tỉ đồng doanh thu thuần, 6.247 tỉ đồng lãi sau thuế; giảm lần lượt 16% và 31% so với 9 tháng năm 2019.

PV GAS đạt 94% mục tiêu lợi nhuận năm sau 9 tháng, hơn 430 tỉ đồng nợ xấu - Ảnh 1.

Nguồn: H.K tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất quí III/2020

Trước đó, báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm, PV GAS cũng cho biết điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều bất lợi do dịch COVID-19; sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ đều đình đốn.

Nhu cầu nhiên liệu sụt giảm, trong đó có khí và LPG. Giá dầu, giá CP giảm từ tháng 2, liên tục giảm sâu trong tháng 3, 4/2020. Giá dầu Brent trung bình 9 tháng đầu năm chỉ bằng 68% giá kế hoạch; giá CP của LPG trung bình 9 tháng đầu năm bằng 94% giá kế hoạch.

Bên cạnh đó, sản lượng từ nguồn khí Nam Côn Sơn suy giảm mạnh so với cùng kì năm 2019; một số dự án lớn có tiến độ sát và phức tạp, quá trình triển khai có nhiều phát sinh phải xử lí, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trong triển khai...

Năm 2020, tổng công ty lên kế hoạch doanh thu hợp nhất 66.163 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 6.636 tỉ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện được 74% mục tiêu doanh thu và khoảng 94% mục tiêu lợi nhuận năm. EPS 4 quí gần nhất của doanh nghiệp khoảng 4.880 đồng.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của GAS là 61.704 tỉ đồng. Tổng công ty tiếp tục  trì được lượng tiền mặt dồi dào khi hết quí III khoản tiền, tiền gửi có kì hạn của GAS lên tới 26.733 tỉ đồng, chiếm 44% tài sản. Khoản tiền gửi này đã đem về 1.068 tỉ đồng tiền lãi cho GAS.

Hết quí III, khoản nợ xấu của GAS là 433 tỉ đồng, giá trị có thể thu hồi chỉ gần 122 tỉ đồng. Trong đó, khoản nợ xấu lớn nhất nắm ở Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (Mã: PVE) hơn 106 tỉ đồng.

PV GAS đạt 94% mục tiêu lợi nhuận năm sau 9 tháng, hơn 430 tỉ đồng nợ xấu - Ảnh 2.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quí III/2020

Tại ngày 30/9, tổng nợ đi vay của GAS là 2.611 tỉ đồng, giảm gần 7% so với đầu năm và đều là từ ngân hàng. Trong đó có 42 triệu USD vay dài hạn bằng ngoại tệ, tương đương 971 tỉ đồng.

Hoàng Kiều