Nhà đất

Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án sân bay Long Thành

14:20 | 31/05/2017

Chia sẻ

Theo Phương án tổng thể, Dự án Cảng HKQT Long Thành có diện tích thu hồi khoảng 5.000 ha, số vốn 5.000 tỷ đồng từ ngân sách sẽ được dành để thực hiện công tác GPMB...
phuong an tong the ve boi thuong ho tro tai dinh cu du an san bay long thanh
5.000 tỷ đồng từ ngân sách sẽ được dành để thực hiện công tác GPMB dự án sân bay Long Thành. (Ảnh minh họa)

Phương án tổng thể do Bộ GTVT lập

Theo Phương án tổng thể mà Bộ Giao thông vận tải (GTVT) lập, Dự án Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành có diện tích thu hồi khoảng 5.000 ha, nằm trên địa bàn 6 xã: Bình Sơn, Suối Trầu, Cẩm Đường, Bàu Cạn, Long An và Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi thu hồi cho dự án Cảng HKQT Long Thành và các dự án liên quan phục vụ cho việc xây dựng dự án này là 5.614,65 ha. Trong đó, diện tích đất để xây dựng Cảng hàng không là 5.000 ha; đất để xây dựng hai khu tái định cư là 564,65 ha và đất để xây dựng khu nghĩa trang 50 ha. Có 4.730 hộ gia đình, cá nhân và 26 tổ chức bị thu hồi đất cho dự án, trong đó có 4.003 căn nhà và 3.343 công trình khác…

Về cơ chế vốn, Quốc hội đã thông qua Kế hoạch vốn trung hạn (giai đoạn 2016 - 2020), trong đó bố trí vốn cho Dự án Cảng HKQT Long Thành là 5.000 tỷ đồng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, tổng kinh phí khái toán cho công tác GPMB (bao gồm xây dựng hạ tầng hai khu tái định cư và khu nghĩa trang) khoảng 23.000 tỷ đồng. Phần 5.000 tỷ đồng trong kế hoạch vốn trung hạn đã được Quốc hội thông qua sẽ dành để tập trung bồi thường, GPMB xây dựng khu tái định cư, tiếp theo sẽ tiến hành các trình tự, thủ tục bồi thường, GPMB để phục vụ dự án sân bay.

Với Dự án Cảng HKQT Long Thành, trước mắt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện. Nguyên nhân bởi công tác GPMB khó có thể huy động được từ nguồn vốn vay ODA cũng như kêu gọi xã hội hóa đầu tư.

Tuy nhiên, một phần vốn này cũng có thể được hoàn trả từ việc đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng các công trình thương mại và dịch vụ, khấu trừ tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư, lấy nguồn thu từ cho thuê đất ngắn hạn đối với các khu vực chưa triển khai xây dựng các hạng mục công trình dự án sân bay.

Đồng Nai đề nghị Bộ GTVT hoàn chỉnh Tờ trình Chính phủ

UBND tỉnh Đồng Nai cũng vừa gửi văn bản đề nghị Bộ GTVT cập nhật, hoàn chỉnh Tờ trình của Chính phủ và hồ sơ kèm theo để trình Quốc hội thông qua việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Cảng HKQT Long Thành thành dự án thành phần.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo về cơ chế đặc thù Dự án Cảng HKQT Long Thành. Trong đó, Bộ GTVT được giao chủ trì với Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Đồng Nai xây dựng báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành tiểu dự án riêng trước khi Quốc hội phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án sân bay Long Thành.

Ủy ban Kinh tế Quốc hội cũng đã nêu ý kiến sau khi thẩm tra sơ bộ về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành tiểu dự án để sớm triển khai dự án sân bay.

Trên cơ sở ý kiến này, UBND tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành xây dựng Đề án giải quyết việc làm và tổ chức lại cuộc sống cho người dân thuộc diện giải tỏa, di dời và dự thảo Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đối với Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án, tỉnh đã cập nhật theo nội dung cơ chế đăc thù, chỉnh sửa các quy định để phù hợp với Luật Đất đai và khái toán giá bồi thường, hỗ trợ tại thời điểm năm 2017.

phuong an tong the ve boi thuong ho tro tai dinh cu du an san bay long thanh Dự án sân bay Long Thành: 5.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng tách riêng thành tiểu dự án

Bộ Giao thông Vận tải vừa đưa ra dự thảo về việc tách nội dung thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ, tái định ...

phuong an tong the ve boi thuong ho tro tai dinh cu du an san bay long thanh Làm tiểu dự án giải phóng mặt bằng trong dự án sân bay Long Thành

Việc tách nội dung giải phóng mặt bằng trong dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành dự án riêng nhằm đảm bảo ...

phuong an tong the ve boi thuong ho tro tai dinh cu du an san bay long thanh Suất đầu tư sân bay Long Thành không cao, nhiều lợi thế cạnh tranh với 4 sân bay khu vực

Suất đầu tư của Cảng HKQT Long Thành khoảng 208 USD/hành khách, được Bộ GTVT đánh giá là không cao so với các dự án ...

Linh Lê