|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

ACV kiến nghị lùi thời gian hoàn thành sân bay Long Thành sang năm 2026

20:32 | 03/03/2023
Chia sẻ
Chủ đầu tư xin kéo dài thời gian thực hiện gói thầu xây nhà ga hành khách sân bay Long Thành thêm 6 tháng.

Phối cảnh Nhà ga hành khách Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1. (Ảnh: ACV).

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa kiến nghị Bộ Giao thông vận tải (GTVT) trình cấp có thẩm quyền cho phép được điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không, dự án Đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

Dự án thành phần 3 có tổng mức đầu tư hơn 98.500 tỷ đồng. Trong số các hạng mục của dự án thành phần 3, công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành giai đoạn 1 là hạng mục quan trọng và có tính quyết định đến tiến độ chung của toàn dự án.

Theo ACV, nhằm thu hút các nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia dự thầu gói thầu 5.10, với các phân tích về đề xuất của liên danh tư vấn, Ban Quản lý dự án Sân bay Long Thành cũng như các yêu cầu tại thông báo Kết luận số 35, doanh nghiệp đã báo cáo và kiến nghị Bộ GTVT về thời gian hoàn thành gói thầu 5.10 và toàn bộ dự án thành phần 3, dự án Đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Cụ thể, ACV kiến nghị Bộ GTVT tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền cho phép ACV với thẩm quyền được giao người quyết định đầu tư dự án thành phần 3 được điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án thành phần 3 trong năm 2026. Trên cơ sở đó, ACV theo thẩm quyền, thực hiện điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu 5.10 từ 33 tháng lên 39 tháng và hoàn thiện, điều chỉnh các nội dung tương ứng của hồ sơ mời thầu gói thầu 5.10 theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 19/1, ACV đã phát hành hồ sơ mời thầu lại đối với gói thầu 5.10. Gói thầu 5.10 có giá trị hơn 35.000 tỷ đồng, với nội dung chính là thiết kế bản vẽ thi công và thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị. Gói thầu có thời gian thực hiện tương đương 33 tháng.

Ngày 18/2, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo Kết luận số 35/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp triển khai thực hiện dự án Sân bay Long Thành. Trong đó, tiến độ thi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành được xác định là đường gantt của dự án.

Đây là công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, công nghệ hiện đại, lần đầu tiên được triển khai trong nước. Về thời gian hoàn thành hợp đồng thi công, Phó thủ tướng Chính phủ yêu cầu trên cơ sở tham khảo ý kiến của tư vấn, ACV xác định thời gian thực hiện gói thầu, báo cáo Bộ GTVT tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.   

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, ACV đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Sân bay Long Thành yêu cầu liên danh tư vấn đánh giá kỹ lại thời gian thi công xây dựng định hướng của gói thầu 5.10.

Trong tháng 2/2023, doanh nghiệp đã có báo cáo về việc triển khai thực hiện công tác đấu thầu gói thầu 5.10 của dự án thành phần 3. Trong đó ghi nhận đề xuất tăng thời gian thi công của gói thầu này.

Nguyễn Lê (tổng hợp)