Doanh nghiệp

Ông Doãn Tới đã sở hữu hơn 50% cổ phần Nam Việt

08:46 | 17/10/2019

Chia sẻ

Ngày 16/10/2019, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc CTCP Nam Việt (Mã: ANV) công bố thông tin đã mua thành công 2,6 triệu cổ phiếu (cp) ANV.

Cụ thể, ông Doãn Tới đã mua thỏa thuận thành công 2,6 triệu cp ANV, qua đó nâng sở hữu tại doanh nghiệp lên mức 50,58%. Ước tính, vị Chủ tịch đã chi ra gần 67 tỉ đồng để hoàn tất thương vụ lần này.

Cũng mới vừa qua, Nam Việt đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất với kết quả doanh thu và lợi nhuận sau thuế quí III/2019 đạt xấp xỉ 1.127 tỉ đồng và 153 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt hơn 7% và gần 34% so với cùng kì năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, Công ty đạt doanh thu thuần hơn 3.102 tỉ đồng và lãi sau thuế là hơn 506 tỉ đồng, tăng khoảng 13% và 67% so với kết quả cùng kì 2018. Như vậy, Nam Việt đã thực hiện 62% kế hoạch doanh thu và 72% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đặt ra trong năm 2019.

Tại thời điểm 30/6/2019, Nam Việt có tổng tài sản hơn 4.000 tỉ đồng, tăng gần 17% so với đầu năm. Trong đó, các khoản mục tài sản có mức tăng lớn là: Hàng tồn kho tăng hơn 60%, lên 1.541 tỉ đồng; chi phí xây dựng cơ bản dở dang (chủ yếu liên quan dự án vùng nuôi Bình Phú) tăng 75%, lên 686 tỉ đồng.

anv chi phi xay dung co ban

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quí III/2019 của Nam Việt)

9 tháng đầu năm 2019, Nam Việt ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là 101 tỉ đồng, thấp hơn nhiều so với con số 883 tỉ đồng của cùng kì năm trước.

Nợ vay ngắn hạn của Công ty vào cuối tháng 9/2019 ở mức 1.411 tỉ đồng, tăng gần 13% so với đầu năm; vốn chủ sở hữu của Nam Việt ghi nhận  2.188 tỉ đồng, tăng hơn 18%.

Thừa Vân