|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Nhờ đâu KIDO báo lãi quý III gấp 3 lần cùng kỳ?

13:00 | 21/10/2023
Chia sẻ
Quý III, KIDO lãi gấp 2,7 lần so với cùng kỳ nhờ tiết giảm các chi phí và ghi nhận khoản lãi từ các công ty liên doanh, liên kết.

Theo BCTC hợp nhất quý III/2023, CTCP Tập đoàn KIDO (Mã: KDC) ghi nhận 2.303 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 27% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng giảm 30% xuống 1.860 tỷ đồng. Biên lãi gộp đạt 19%, cùng kỳ đạt 17%.

Trong kỳ, các chi phí như tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp đều được tiết giảm. Bên cạnh đó, khoản đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết của KIDO đã chuyển từ lỗ 35 tỷ đồng cùng kỳ sang lãi 31 tỷ đồng trong quý III.

Tính đến cuối tháng 9, KIDO sở hữu 4 công ty liên doanh, liên kết gồm Thực phẩm Đông lạnh Kido (49%), Mỹ phẩm LG Vina (40%), Lavenue (50%), Chế biến Thực phẩm Dabaco (50%).

Trừ hết đi chi phí, KIDO báo lãi sau thuế 82 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ. Theo công ty, lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư tài chính và tái cấu trúc tập đoàn.

 Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, doanh thu công ty đạt 6.670 tỷ đồng giảm 30%, lợi nhuận sau thuế gần 647 tỷ đồng tăng 75% so với cùng kỳ.

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồngNhư vậy, KIDO đã thực hiện được 44% kế hoạch doanh thu, 97% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của KIDO đạt 13.179 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 2.821 tỷ đồng, chiếm 21% tài sản. Hàng tồn kho giảm 49% xuống 1.119 tỷ đồng.

Cuối quý III, giá trị khoản đầu tư vào các công ty liên kết, công ty liên doanh đồng kiểm soát của KIDO là hơn 2.663 tỷ đồng, giảm 33% so với đầu năm.

KIDO rót vốn nhiều nhất vào CTCP Đầu tư Lavenue với 1.070 tỷ đồng. Công ty này hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản. Lavenue hiện là chủ đầu tư Dự án Lavenue Crown toạ lạc tại số 8 – 12, đường Lê Duẩn, quận 1, TP HCM.

Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Tính đến cuối tháng 9, tổng nợ vay của KIDO khoảng 2.683 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn với 2.182 tỷ đồng từ các ngân hàng thương mại và trái phiếu.

Vốn chủ sở hữu đạt 8.131 tỷ đồng bao gồm 2.554 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Lâm Anh