|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Nhờ đâu HAGL Agrico chỉ còn lỗ hơn trăm tỷ quý II?

17:48 | 28/07/2023
Chia sẻ
Quý II, HAGL Agrico chỉ còn lỗ ròng 128 tỷ, giảm mạnh so với khoản lỗ 557 tỷ cùng kỳ năm ngoái.

 Ảnh: HAGL Agrico.

Quý II, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - Mã: HNG) ghi nhận doanh thu 151 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty vẫn kinh doanh dưới giá vốn song khoản lỗ gộp đã thu hẹp còn 36 tỷ, cùng kỳ lợi nhuận gộp âm 136 tỷ.

Khoản chi phí tài chính ghi nhận giảm mạnh từ 377 tỷ cùng kỳ còn 88 tỷ đồng chủ yếu nhờ giảm mạnh khoản chi phí chênh lệch tỷ giá hối đoái. Kết quả, HAGL Agrico chỉ lỗ ròng 128 tỷ, cùng kỳ lỗ 557 tỷ.

Giải trình nguyên nhân thua lỗ, doanh nghiệp cho biết tại mảng cây ăn trái, doanh thu quý II chỉ đạt 133 tỷ đồng, sản lượng 8.986 tấn, trong đó chuối chỉ đạt 8.754 tấn so với kế hoạch đề ra là 12.060 tấn (giảm 40% so với cùng kỳ là 14.699 tấn). Lý do là tình trạng thiếu nhân công lao động cộng với thời tiết bất lợi làm tăng dịch bệnh, dẫn đến năng suất buồng kém, số lượng buồng phải huỷ bỏ không thu hoạch tại vườn là 37%. Ngoài ra, trong kỳ công ty vẫn đang tập trung đầu tư chăm sóc, cải tạo lại vườn cây hiện hữu dẫn đến diện tích cho thu hoạch thấp.

Bên cạnh đó, mảng cây cao su ghi nhận doanh thu quý II chỉ đạt 17 tỷ đồng, sản lượng 581 tấn so với kế hoạch 1.772 tấn, giảm 30% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là tình trạng thiếu nhân công cạo mủ cao su, cùng với sản lượng khai thác đầu vụ thấp. Ngoài ra, chi phí giá vốn vườn cây lớn chủ yếu là chi phí khấu hao (chiếm 60%) dẫn đến thu không bù chi.

Ngoài ra, khoản lỗ quý II năm nay giảm mạnh so với cùng kỳ do công ty đã chuyển đổi dòng tiền hạch toán từ đồng LAK sang đồng USD, do vậy không còn ghi nhận khoản lỗ từ chênh lệch tỷ giá, cùng kỳ ghi nhận khoản lỗ tỷ giá 329 tỷ từ chênh lệch tỷ giá do đồng LAK tại Lào so với USD và VND mất giá lần lượt 28% và 33%.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT chia sẻ "nhanh lắm thì đến năm 2024 và chắc ăn nhất năm 2025 công ty mới có lãi".

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt 278 tỷ doanh thu thuần, giảm 23% so với cùng kỳ và báo lỗ ròng 241 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 670 tỷ. Lỗ luỹ kế tính tới cuối tháng 6 là 7.244 tỷ đồng.

Năm nay, HNG đặt mục tiêu doanh thu thuần là 1.282 tỷ, dự kiến lỗ thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh 437 tỷ đồng và lỗ trước thuế 2.316 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính, quy mô tài sản cuối quý II của HAGL Agrico đạt 13.115 tỷ đồng. Khoản tiền mặt chỉ còn chưa tới 8 tỷ đồng.

Tổng nợ vay cuối kỳ là 7.600 tỷ bao gồm 6.061 tỷ vay ngắn hạn. Dư nợ vay ngân hàng là 2.416 tỷ với 525 tỷ vay dài hạn. Vốn chủ sở hữu còn 2.795 tỷ tại ngày 30/6 do khoản lỗ luỹ kế tiếp tục tăng lên.

 Nguồn: Hoàng Kiều tổng hợp từ báo cáo tài chính.

Hoàng Kiều