|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

MB đặt mục tiêu lãi trước thuế 2023 tăng 15% so với cùng kỳ, vốn điều lệ vượt 54.300 tỷ đồng

21:01 | 04/04/2023
Chia sẻ
MB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 15% so với năm 2022, đạt 26.100 tỷ đồng. Vốn điều lệ dự kiến tăng 20%, đạt 54.363 tỷ đồng.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng dự kiến tăng 15% so với năm 2022, đạt 26.100 tỷ đồng.

Tổng tài sản ước tăng 14% lên 830.000 tỷ đồng. Vốn điều lệ tăng 20%, đạt 54.363 tỷ đồng. Tín dụng dự kiến đạt 583.600 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2022 và phù hợp với định hướng của Ngân hàng Nhà nước. Huy động vốn ước đạt 591.000 tỷ đồng và phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn. 

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của MB. (Nguồn: MB).

Về kết quả kinh doanh năm 2022, lợi nhuận trước thuế quý IV giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước đạt 4.537 tỷ đồng, là quý duy nhất tăng trưởng âm trong năm 2022. Trong kỳ, trừ thu nhập lãi thuần vẫn tăng 34%, các mảng hoạt động khác của ngân hàng đều ghi nhận sụt giảm so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 22.729 tỷ đồng, tăng 37,5% so với năm trước và đạt 111,8% kế hoạch năm.

Nhờ tăng trưởng của thu nhập lãi thuần và kinh doanh ngoại hối, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng vẫn tăng 25,3% so với năm trước trong khi chi phí dự phòng rủi ro gần như không đổi là nguyên nhân giữ tăng trưởng dương cho lợi nhuận cả năm.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của MB đạt 728.532 tỷ đồng, tăng 20% so với cuối năm 2021. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 26,7% lên hơn 460.000 tỷ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng tăng 15,3% đạt 443.605 tỷ đồng.

Số dư nợ xấu của ngân hàng tăng 54% lên 5.030 tỷ đồng, trong đó dư nợ nhóm 5 ở mức 2.293 tỷ đồng, tăng gấp 2,8 lần so với cuối năm 2021 (819 tỷ đồng), qua đó tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0,9% lên 1,09%.

Tại báo cáo đaị hội đồng cổ đông lần này, MB cũng cho biết ngân hàng đã chuẩn bị, xây dựng, báo cáo phương án chuyển giao bắt buộc một ngân hàng thương mại theo quy định và triển khai một số giao dịch hợp tác, hỗ trợ ngân hàng thương mại đó.

HĐQT đã quyết định và tổ chức thực hiện các công việc, nội dung có liên quan để chuẩn bị, xây dựng, báo cáo phương án chuyển giao bắt buộc và thực hiện các thủ tục với Cơ quan có thẩm quyền để phê duyệt phương án theo quy định.

Đồng thời, MB đã và đang triển khai một số giao dịch hợp tác, hỗ trợ ngân hàng thương mại đó theo định hướng chỉ đạo của NHNN, nhằm chuẩn bị cho việc MB nhận chuyên giao bắt buộc. Theo một số nguồn tin, OceanBank là khả năng sẽ là ngân hàng về với MB.

Huyền Phương