|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lợi nhuận quý IV/2022 của KIDO thấp nhất trong vòng 5 năm

08:45 | 01/02/2023
Chia sẻ
Năm 2022, KIDO không về đích được kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm.

CTCP Tập đoàn KIDO (Mã: KDC) vừa công bố BCTC quý IV/2022 với doanh thu thuần đạt 2.951 tỷ đồng giảm 3% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng tăng 9% lên 2.664 tỷ đồng khiến biên lãi gộp co lại, từ 20% xuống 10%.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính của KIDO tăng vọt lên 177 tỷ đồng, gấp gần 89 lần quý IV/2021 nhờ chuyển nhượng khoản đầu tư. Bên cạnh đó, chi phí tài chính cũng tăng 119% lên 125 tỷ đồng, phần lớn là chi phí lãi vay tăng.

Trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế quý IV/2022 của công ty gần 5 tỷ đồng giảm 97% so với cùng kỳ. Lãi ròng giảm 89% còn gần 14 tỷ quý IV. Đây là mức lợi nhuận quý thấp nhất của KIDO trong vòng 5 năm.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC.

Luỹ kế cả năm 2022, KIDO ghi nhận 12.520 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 19%, lợi nhuận sau thuế là 374 tỷ đồng giảm 43% so với năm trước. Lợi nhuận ròng là 351 tỷ đồng, giảm 40,5%.

Năm 2022, công ty đặt mục tiêu 14.000 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế là 900 tỷ đồng. Với 510 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, KIDO mới hoàn thành 57% kế hoạch lợi nhuận, 89% chỉ tiêu doanh thu.

Sản phẩm dầu ăn thuộc Tập đoàn KIDO. (Ảnh: L.A).

Về tình hình tài chính, tổng tài sản của KIDO đạt 14.035 tỷ đồng cuối quý IV/2022, tương đương so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn khoảng 1.628 tỷ đồng. Trong đó, công ty có hơn 496 tỷ là đầu tư trái phiếu, còn phần lớn là tiền gửi ngân hàng.

Tại ngày 31/12/2022, hàng tồn kho của công ty giảm 11% so với đầu năm xuống 2.214 tỷ đồng, chủ yếu là nguyên vật liệu và hàng hoá.

Tổng nợ vay của KIDO cuối quý IV/2022 là 4.920 tỷ đồng, phần lớn là các khoản vay tín chấp ngắn hạn tại các ngân hàng thương mại nhằm mục đích tài trợ vốn lưu động. Dư nợ trái phiếu là 992 tỷ đồng, trong đó đến hạn phải trả xấp xỉ 248 tỷ đồng.

Trong năm 2021, KIDO đã phát hành lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng cho Ngân hàng VIB. Kỳ hạn trái phiếu 5 năm, trả lãi định kỳ 6 tháng một lần. Lãi suất 8%/năm cho hai kỳ tính lãi đầu tiên. Lô trái phiếu được đảm bảo bằng 92 triệu cổ phiếu Vocarimex (Mã: VOC) và 17 triệu cổ phiếu của Dầu ăn Tường An, là các công ty thuộc Tập đoàn KIDO.

Vốn chủ sở hữu tại cuối quý IV/2022 của KIDO là 7.051 tỷ đồng bao gồm 1.607 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

 

Lâm Anh

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Can thiệp sớm giúp ngăn chặn ngân hàng bị rút tiền hàng loạt
Theo Thống đốc NHNN, với ngân hàng bình thường, nếu vẫn có sự rút tiền hàng loạt, đều được đưa vào quá trình can thiệp sớm. Nếu chờ đến lúc tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt (là giai đoạn rất khó khăn) mới thực hiện các giải pháp hỗ trợ thì khó có thể để đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng.