Doanh nghiệp

Bay quốc tế và hoạt động phụ trợ chiếm tỉ trọng ngày càng lớn trong doanh thu Vietjet

10:20 | 31/01/2020

Chia sẻ

Doanh thu vận chuyển hành khách trong quí IV/2019 giảm 8% so với cùng kì năm ngoái, bù lại doanh thu hoạt động phụ trợ tăng gần 30%.
Lợi nhuận quí IV của Vietjet giảm sâu - Ảnh 1.

Phun vòi rồng tàu bay mới của Vietjet (Ảnh: VJC).

CTCP Hàng không Vietjet (Vietjet Air - Mã: VJC) kết thúc quí IV/2019 với doanh thu thuần hợp nhất giảm 22% so với cùng kì, đạt 12.600 tỉ đồng. Lợi nhuận gộp giảm 44% còn 1.325 tỉ đồng, tỉ suất giảm từ gần 15% xuống còn 10,5%.

Nguyên nhân giảm doanh thu đến từ hai yếu tố: doanh thu vận chuyển hành khách giảm 8% còn 5.269 tỉ đồng, doanh thu bán và cho thuê tàu bay giảm gần một nửa còn 5.170 tỉ đồng. Bù lại, doanh thu từ hoạt động phụ trợ tăng 29%, đạt mức 3.081 tỉ đồng. 

Trong kì, doanh thu hoạt động tài chính giảm do lãi tỉ giá giảm; tuy vậy chi phí lãi vay tăng cùng với đó Vietjet phải trích lập dự phòng 110 tỉ đồng đến từ việc giảm giá chứng khoán kinh doanh (giá cổ phiếu OIL tiếp tục giảm sâu). 

Chi phí hoạt động tăng cộng thêm lỗ từ công ty liên kết khiến lợi nhuận ròng của Vietjet chỉ đạt 539 tỉ đồng, giảm 65% so với cùng kì. 

Lợi nhuận quí IV của Vietjet giảm sâu - Ảnh 2.

Data: BCTC các năm

Trong cả năm 2019, Vietjet thu về 45.300 tỉ đồng doanh thu, giảm 2%; lợi nhuận sau thuế 4.219 tỉ đồng, giảm 21%. Về cơ cấu, doanh thu quốc tế đóng góp khoảng 68%. 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm gần 1.100 tỉ đồng do biến động các khoản phải thu. Cùng với đó, lưu chuyển tiền thuần hoạt động đầu tư âm 3.500 tỉ đồng do tăng chi vào tài sản cố định và đặt cọc mua tàu bay. 

Vietjet bù việc thiếu hụt dòng tiền bằng các khoản vay dài hạn, tuy vậy lưu chuyển tiền thuần trong năm vẫn âm gần 1.200 tỉ đồng. 

Tại thời điểm kết thúc năm 2019, tổng tài sản của Vietjet đạt mức 47.600 tỉ đồng, tăng 22% so với đầu năm.

Trong đó, tương ứng là mức tăng các khoản phải thu: phải thu ngắn hạn khách hàng 7.600 tỉ đồng, tăng 2,6 lần và phải thu ngắn hạn khác 10.732 tỉ đồng, tăng 59%, phải thu dài hạn khác 12.238 tỉ đồng, tăng 24%.

Thành phần chính của các khoản phải thu này bao gồm đặt cọc mua máy bay hơn 8.300 tỉ đồng, đặt cọc thuê máy bay 1.260 tỉ đồng và quĩ bảo dưỡng máy bay (gồm cả máy bay thuê) hơn 8.700 tỉ đồng… 

Nợ phải trả cuối kì của Vietjet gần 32.300 tỉ đồng, tăng thêm 29%; trong đó vay ngắn hạn 8.160 tỉ đồng, tăng 65% và vay dài hạn 3.664 tỉ đồng, tăng hơn 3.000 tỉ đồng.

Đông A