Doanh nghiệp

Lợi nhuận quí III của REE giảm 11% bất chấp doanh thu tăng trưởng

20:00 | 30/10/2020

Chia sẻ

9 tháng đầu năm, REE đạt 3.974 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng 11% nhưng lãi sau thuế giảm 16% còn 1.049 tỉ đồng.

CTCP Cơ điện lạnh (Mã: REE) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí III/2020 ghi nhận sự sụt giảm của lợi nhuận sau thuế bất chấp doanh thu tăng trưởng.

Quí III, REE đạt 1.504 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng 23% so với cùng kì năm trước.

Doanh thu tài chính và lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết giảm trong khi chi phí quản lí doanh nghiệp cùng chi phí tài chính tăng kéo lãi sau thuế quí III giảm 11% còn 368 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 347 tỉ đồng. 

Trong cơ cấu doanh thu, mảng cơ điện lạnh đóng góp 63% vào tổng doanh thu, hạ tầng điện nước chiếm 21% và mảng bất động sản đóng góp 16%. 

Trong đó, mảng cơ điện lạnh và hạ tầng điện nước ghi nhận sự tăng trưởng lần lượt 16% và 80% so với quí III/2019 trong khi mảng bất động sản chỉ tương đương cùng kì năm trước. 

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, REE đạt 3.974 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng 11% nhưng lãi sau thuế giảm 16% còn 1.049 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 977 tỉ đồng. 

Năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch lãi sau thuế 1.620 tỉ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện được 65% mục tiêu lợi nhuận năm. EPS 4 quí gần nhất đạt khoảng 4.920 đồng. 

Lợi nhuận quí III của REE giảm 11% bất chấp doanh thu tăng trưởng - Ảnh 1.

Nguồn: H.K tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất quí III/2020

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của REE đạt 19.811 tỉ đồng, tăng 188 tỉ đồng so với đầu năm. 

Tổng tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kì hạn của REE hết quí III là 1.882 tỉ đồng, giảm 826 tỉ đồng so với đầu năm.

Khoản chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của REE là đầu tư tài chính dài hạn với giá trị 9.339 tỉ đồng hết quí III. Trong đó, có 8.819 tỉ đồng được rót vào công ty liên doanh, liên kết và đơn vị khác và chủ yếu là các doanh nghiệp ngành điện và nước. 

Tổng nợ đi vay tại ngày 30/9 của REE là 5.578 tỉ đồng, chiếm 28% tài sản. Trong đó, khoản vay từ trái phiếu của REE là 2.858 tỉ đồng, còn lại từ ngân hàng và Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực. 

Hoàng Kiều