|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Masan Group đạt hơn 55 nghìn tỉ doanh thu sau 9 tháng

17:49 | 30/10/2020
Chia sẻ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Mã: MSN) vừa công bố kết quả kinh doanh quí III/2020 với doanh thu và lợi nhuận hoạt động tăng trưởng hai chữ số ở tất cả các mảng kinh doanh tiêu dùng. Riêng VinCommerce (VCM), Masan dự kiến ​​sẽ đạt EBITDA hòa vốn vào qúi IV/2020.

Báo cáo của Masan cho thấy, doanh thu thuần trong quí III tăng 125,4% so với cùng kì năm trước, đạt mức 20.214 tỉ đồng; doanh thu 9 tháng đạt 55.618 tỉ đồng, tăng 110,8% so với 26.378 tỉ đồng cùng kì năm 2019, chủ yếu do hợp nhất các mảng kinh doanh mới sáp nhập và được thúc đẩy bởi tăng trưởng nội tại của tất cả các mảng kinh doanh.

Lợi nhuận thuần phân bổ cho Cổ đông của Công ty là 852 tỉ đồng trong quí III/2020 và 969 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2020, thấp hơn so với các kì tương ứng trước đó chủ yếu do ảnh hưởng từ hợp nhất VCM và tăng lợi ích của cổ đông thiểu số do giảm tỉ lệ sở hữu của MSN tại MCH. 

Để dễ hình dung hơn, nếu dựa theo cơ sở so sánh tương đương (like-for-like), tức giả định hợp nhất kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 của VCM vào Tập đoàn, doanh thu và EBITDA (lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay) của MSN lần lượt tăng 19,6% và 16,1%. Biên EBITDA tương ứng tăng 3,1% lên 13,7% trong quí III/2020 so với quí III/2019.

The CrownX, nền tảng tích hợp mảng tiêu dùng (MCH) và bán lẻ hiện đại (VCM) có doanh thu thuần đạt 13.948 tỉ đồng trong quí III/2020, tăng 16,0% so với cùng kì. Biên EBITDA tăng lên 9,2% trong quí III/2020, cải thiện 4,6% so với quí III/2019. 

Trong đó, Masan Consumer Holdings (MCH) đã có 3 quí liên tiếp đạt tăng trưởng doanh thu gần 30%, hàng tồn kho tại các nhà phân phối duy trì dưới 20 ngày. Những phát kiến mới đóng góp 55% tăng trưởng doanh thu quí III/2020. Ban Điều Hành tin rằng đây chính là nền tảng thúc đẩy mức tăng trưởng tương đương trong trung hạn.

Đối với VCM, biên EBITDA đã cải thiện từ (5,1)% trong quí I/2020, (8,5)% trong quí/2020 (trong bối cảnh giãn cách xã hội do COVID-19) lên (2,8)% trong quí III/2020, và đang trên đà đạt EBITDA hòa vốn trong quí IV/2020.

Masan Group đạt hơn 55 nghìn tỉ doanh thu sau 9 tháng - Ảnh 1.

Nguồn: Masan Group

Trong quí IV, VCM đặt mục tiêu đạt EBITDA hòa vốn vào quí III/2020 trong khi duy trì mức tăng trưởng doanh thu trên 10% so với quí III/2020 từ việc i) duy trì đà tăng trưởng doanh thu hiện tại, ii) cải thiện lợi nhuận gộp bằng cách tối ưu hóa danh mục sản phẩm và đàm phán lại các điều khoản với nhà cung cấp.

Đối với MCH, Masan kì vọng doanh nghiệp sẽ tiếp nối đà tăng trưởng hiện tại để đạt tăng trưởng doanh thu 25% - 30% so với cùng kì năm ngoái.

Nền tảng thịt tích hợp của MML dự kiến sẽ duy trì đà tăng trưởng hai chữ số so với quí trước. Thịt chế biến đóng góp 10% doanh thu từ thịt vào cuối năm. Năm 2020, mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi đạt EBITDA 1.700 tỉ đồng.

Với MHT, tùy thuộc vào giá cả hàng hóa và các hoạt động công nghiệp trên toàn cầu, Ban điều hành dự kiến MHT sẽ đạt lợi nhuận thuần phân bổ cho Cổ đông hòa vốn trong quí IV/2020.

Tính đến ngày 30/9/2020, tổng nợ hợp nhất của MSN đạt 53.585 tỉ đồng. Kết hợp với số dư tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt thấp hơn (kết quả của việc tăng tỉ lệ sở hữu tại The CrownX), nợ ròng hợp nhất trên EBITDA của Masan đã tăng từ 1,4 lần lên 4,5 lần. 

Với việc nợ vay tăng cao, Masan cho biết, công ty đang có kế hoạch giảm nợ vay trong 12-18 tháng tới để đạt tỉ lệ nợ ròng/EBITDA từ 2,5 đến 3,0 lần thông qua việc giảm nợ tại MHT sau khi tăng chủ sở hữu thêm 90 triệu USD vốn và sử dụng dòng tiền sẵn có trong quá trình hoạt động và cải thiện chu kì chuyển đổi vốn lưu động để trả các khoản nợ lãi cao hơn;

Cải thiện các tỉ suất tài chính với EBITDA cao hơn trong tương lai gần thông qua việc mở rộng mảng kinh doanh thịt của MML, tích hợp nền tảng kinh doanh vonfram của HCS vào MHT và quan trọng nhất là đóng góp EBITDA dương từ VCM khi các sáng kiến cải thiện hiệu quả hoạt động của Masan được thực hiện hoàn chỉnh.

Đồng thời, công ty cũng dự kiến sẽ gọi vốn chủ sở hữu tại mỗi nền tảng của Công ty với ưu tiên dành cho các nhà đầu tư chiến lược có khả năng tạo giá trị gia tăng cho hiệu quả hoạt động.

Hoàng Trung

FTSE Russell lo ngại khi Việt Nam không chuyển biến trong việc thực hiện những giải pháp nâng hạng thị trường
FTSE Russell lưu ý rằng tổ chức này rất lo ngại về sự thiếu rõ ràng về thời điểm thực hiện cải tổ thị trường của Việt Nam. "Nếu thông tin này vẫn chưa được rõ ràng hoặc thời gian thực hiện bị kéo dài tới trước tháng 9 năm nay, FTSE Russell có thể cân nhắc lại việc giữ Việt Nam trong danh sách theo dõi nâng hạng".