Doanh nghiệp

CII: Lãi ròng quí III chỉ bằng 8% so với cùng kì

16:42 | 30/10/2020

Chia sẻ

Dù doanh thu cao gấp 4 lần so với cùng kì năm ngoái nhưng do không còn ghi nhận nguồn thu lớn từ hoạt động tài chính, cộng với gánh nặng chi phí nên lãi ròng quí III năm nay của CII giảm mạnh.

Theo BCTC hợp nhất quí III/2020 do CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Mã: CII) vừa công bố, doanh thu thuần trong quí đạt trên 1.821 tỉ đồng, gấp hơn 4 lần so với cùng kì năm ngoái.

Tuy nhiên, biên lãi gộp giảm từ 31% ở cùng kì về 18,5% trong quí III năm nay. Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng giảm từ 782 tỉ đồng ở cùng kì về 289 tỉ đồng.

Theo giải trình của CII, do cùng kì năm trước có phát sinh các khoản lãi chuyển nhượng đầu tư tài chính và lãi thanh lí đầu tư công ty con với giá trị lớn.

Trong khi đó, chi phí lãi vay kì này tăng 40% lên hơn 255 tỉ đồng, kéo chi phí tài chính tăng 18% lên hơn 308 tỉ đồng. Chi phí bán hàng gấp 6 lần cùng kì và chi phí quản lí doanh nghiệp tăng 24%, lần lượt ghi nhận 66 tỉ đồng và 154 tỉ đồng.

Do vậy, lãi ròng quí III của CII chỉ đạt hơn 30 tỉ đồng, bằng 8% kết quả ở cùng kì năm ngoái.

Trong ba quí đầu năm nay, CII đạt gần 2.949 tỉ đồng doanh thu thuần và hơn 285 tỉ đồng lãi ròng, cao gấp 2 lần về doanh thu nhưng giảm 34% về lợi nhuận.

Theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua, CII lên hai kịch bản kinh doanh cho năm nay.

Đối với kịch bản thuận lợi, công ty dự kiến đạt 6.600 tỉ đồng tổng doanh thu và 1.608 tỉ đồng lãi ròng. Nếu so với kế hoạch này, CII đã thực hiện được 45% kế hoạch doanh thu và 18% kế hoạch lợi nhuận.

Còn ở kịch bản thận trọng, CII đặt mục tiêu doanh thu 5.800 tỉ đồng và lãi ròng 808 tỉ đồng. So với kế hoạch này, CII đã thực hiện được 51% kế hoạch doanh thu và 35% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/9/2020, tổng tài sản của CII ghi nhận trên 30.570 tỉ đồng và nợ phải trả hơn 22.080 tỉ đồng, lần lượt tăng 5% và 7% so với đầu năm.

Trong đó, tổng dư nợ vay của công ty gần 16.120 tỉ đồng, tăng 16% so với đầu kì.

Nguyên Ngọc