Doanh nghiệp

Lợi nhuận quí III của An Phát Holdings và AAA đều tăng trưởng dù doanh thu giảm

08:08 | 29/10/2020

Chia sẻ

Lợi nhuận sau thuế quí III của An Phát Holdings và AAA tăng trưởng lần lượt 21% và 16,7% so với cùng kì năm 2019. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của hai doanh nghiệp hết quí III đều giảm so với con số đầu năm và so với cuối quí II.

CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (Mã: APH) đã công bố tóm tắt tình hình kinh doanh quí III/2020. 

Quí III, APH đạt 2.208 tỉ đồng doanh thu, giảm 6,6% so với cùng kì năm 2019 do doanh thu mảng thương mại giảm 35,5% dưới tác động của giá hạt nhựa giảm.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế APH đạt 66 tỉ, tăng trưởng 21% so với cùng kì năm 2019 dù không có doanh thu từ chuyển nhượng khu công nghiệp trong quí III. 

Sản lượng bao bì tăng trưởng 11,5% nhờ vào mảng bao bì màng mỏng tăng trưởng 4,5% và đóng góp của mảng bao bì jumbo kéo doanh thu bao bì tăng trưởng nhẹ 0,5% so với cùng kì năm trước.

Biên lợi nhuận gộp quí III đạt 11,8%, cải thiện so với con số 8,4% cùng kì 2019. Biên lợi nhuận ròng là 3%, tăng so với con số 2,3% của quí III/2019. 

Lợi nhuận quí III của An Phát Holdings và AAA đều tăng trưởng dù doanh thu giảm - Ảnh 1.

Nguồn: APH

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, APH đạt 6.045 tỉ đồng doanh thu, 174 tỉ đồng lãi sau thuế. 

Năm 2020, doanh nghiệp lên kế hoạch 12.000 tỉ đồng doanh thu thuần, 650 tỉ lãi sau thuế. Như vậy, sau 9 tháng, tập đoàn mới chỉ thực hiện được 50% mục tiêu doanh thu và 27% lợi nhuận cả năm.

Lợi nhuận quí III của An Phát Holdings và AAA đều tăng trưởng dù doanh thu giảm - Ảnh 2.

Nguồn: APH

Hết quí III, tổng tài sản của APH là 9.662 tỉ đồng trong đó tổng nợ phải trả là 5.332 tỉ còn vốn chủ sở hữu là 4.330 tỉ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tại thời điểm cuối quí III, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của tập đoàn đã giảm từ 1,5 lần cuối năm 2019 xuống còn 1,2 lần và cũng giảm so với con số 1,34 lần cuối quí II.

Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 482 tỉ đồng, gấp 3 lần cùng kì năm 2019 và tương đương cả năm 2019. 

Lợi nhuận quí III của An Phát Holdings và AAA đều tăng trưởng dù doanh thu giảm - Ảnh 3.

Nguồn: APH

Lợi nhuận quí III của AAA tăng trưởng dù doanh thu giảm

An Phát Holdings đang sở hữu hai công ty con cấp 1 là CTCP Nhựa An Phát Xanh (Mã: AAA) và CTCP Nhựa Hà Nội (Mã: NHH).

Về tình hình kinh doanh của AAA, quí III, công ty đạt 1.927 tỉ đồng doanh thu, giảm 18% so với cùng kì năm trước. Lợi nhuận sau thuế lại tăng 16,7% lên 86 tỉ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 78,6 tỉ, tăng trưởng 23% so với cùng kì. 

Sản lượng bao bì tăng trưởng 11,5% so với cùng kì trong đó sản lượng bao bì màng mỏng tăng trưởng 4% còn lại là đóng góp của bao bì jumbo.

Về cơ cấu doanh thu bao bì màng mỏng theo thị trường thì châu Âu chiếm 50%, Nhật Bản xếp thứ hai với 31%, châu Mỹ chiếm 10% còn lại là thị trường khác.

Quí III, biên lợi nhuận gộp của AAA đạt 11%, tương đương năm 2019. Biên lợi nhuận ròng ở mức 4%, giảm so với 5% của năm 2019. 

Lợi nhuận quí III của An Phát Holdings và AAA đều tăng trưởng dù doanh thu giảm - Ảnh 4.

Nguồn: APH

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, AAA đạt 5.314 tỉ đồng doanh thu, khoảng 223 tỉ đồng lãi sau thuế. Năm 2020, công ty đặt mục tiêu doanh thu 10.000 tỉ đồng, lãi sau thuế 550 tỉ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, AAA mới hoàn thành được 53% kế hoạch doanh thu và khoảng 41% mục tiêu lợi nhuận năm. 

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của AAA đạt 8.206 tỉ đồng với 4.238 tỉ đồng nợ phải trả và 3.968 tỉ đồng vốn chủ sở hữu. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu cuối quí III là 1,1 lần, giảm so với con số 1,5 lần cuối năm 2019 và cũng giảm so với con số 1,4 lần cuối quí II. 

Lợi nhuận quí III của An Phát Holdings và AAA đều tăng trưởng dù doanh thu giảm - Ảnh 5.

Nguồn: APH

Hoàng Kiều